Aktualności

Kalendarium Lektury Warto przeczytać Godziny pracy Ciekawe cytaty, złote myśli, przysłowia o książkach Ciekawostki o książkach i nie tylko Regulamin biblioteki Regulamin czytelni multimedialnej W sieci komputerów i Internetu SŁOWNIKI - RODZAJE PRAWO BIBLIOTECZNE W POLSCE USTAWA O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH Artykuły Biblioteczka dla rodziców Nowości Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej Tekstowa podstrona Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka

Regulamin czytelni multimedialnej


Poczta 35
REGULAMIN  CZYTELNI  MULTIMEDIALNEJ
 1. Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ  korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie klas IV - VI (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy SP 81: po zapoznaniu się z regulaminem CM.
 2. Z czytelni można korzystać tylko w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej. Nie można wykorzystywać komputera do gier.
 5. Zabrania się instalowania innych programów.
 6. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 7. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
 9. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 10. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza.
 11. Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.
 13. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.
 15. Nie należy wnosić do czytelni napojów, ani innych artykułów spożywczych.
 16. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z czytelni na określony czas.
 17. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
 18. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne.
 19. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.
 20. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania czytelni multimedialnej.

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                  
                                                                      
                                                                                                                                                  Biuro 5

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć