Aktualności

PEDAGOG TERAPEUTA PEDAGOGICZNY KONSULTACJE NAUCZYCIELI

PEDAGOG

            

Nazywam się Krystyna Dwornik. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz pedagogikę resocjalizacyjną.

Lubię pracować z dziećmi. W swojej pracy kieruje się cytatem Janusza Korczaka – jednego z twórców pedagogiki serca:

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Uśmiech na twarzy dziecka jest dla każdego nauczyciela – który kocha to co robi – najwyższą nagrodą!!!! Każde dziecko jest niepowtarzalne, ma inny charakter, inny temperament, dlatego też do każdego dziecka podchodzę indywidualnie.

Każde dziecko żyje w swoim małym świecie  i to my dorośli musimy umieć odnaleźć i zrozumieć jego świat.

 

 

  • Pedagog szkolny i uczniowie

      Najważniejszym powodem tego, że zaistniał ktoś taki jak pedagog szkolny są oczywiście uczniowie. To ich bieżące kłopoty i trudności sprawiły, że taka osoba jest potrzebna. Na co dzień do pedagoga szkolnego trafiają uczniowie w dwojaki sposób: albo są przysłani przez wychowawców lub nauczycieli, albo zgłaszają się sami. W każdym z tych przypadków, aby mógł zaistnieć kontakt, pedagog musi być postrzegany jako osoba kompetentna i wiarygodna. Kompetentna to znaczy znająca swoje możliwości, ale także ograniczenia, co w konsekwencji oznacza niebagatelizowanie trudności uczniów, rozumienie ich, jak również przyznawanie się do braku umiejętności, kiedy problem ją przerasta.

Doświadczenie pokazuje, że podmiotowo i z szacunkiem traktowany uczeń, u pedagoga może znaleźć wsparcie i zrozumienie, którego nie dostaje gdzie indziej. To właśnie pedagog szkolny ma okazję spotkać się z uczniem sam na sam. To od jego postawy będzie zależało, czy dziecko odnajdzie w nim życzliwego rozmówcę, czy kolejnego dorosłego, który strofuje i przywołuje do porządku.

Młody człowiek potrzebuje wsparcia osoby, która wskaże drogę lub pomoże ją odnaleźć. Większa część pomocy, której udziela pedagog polega na aktywnym słuchaniu, próbie zrozumienia, co gnębi ucznia, ale nie dawaniu rad mimo, że najczęściej są to słuszne rady. Mają one tylko jedną wadę - są radami. A rad się nie słucha i nie wprowadza życie.

 

 

 

 

  • Pedagog szkolny i nauczyciele

      Bardzo ważną sprawą dla pedagoga szkolnego jest współpraca z nauczycielami. To oni są wychowawcami, oni codziennie lub kilka razy w tygodniu spotykają się ze swoimi uczniami, oni maja okazję obserwować swoich podopiecznych w klasie pomiędzy innymi uczniami. Takiej wiedzy jak wypełnianie zadań przez ucznia, nie ma szansy uzyskać pedagog w zaciszu swojego gabinetu. Dlatego nauczyciel jest pierwszą osobą, z którą powinien współpracować pedagog.

W tym celu niezbędne jest poznanie problemu, zdobycie informacji o uczniu, o zastosowanych przez wychowawcę środkach i metodach jego pracy. Pomoc udzielana wychowawcy powinna polegać na tym, aby to on sam czuł się pewniej i umiał panować nad uczniami. Ważne jest tutaj wsparcie, a nie zastępowanie.

 

  • Pedagog szkolny i rodzice

      Bardzo ważnym elementem pracy pedagoga jest kontakt z rodzicami uczniów. Tak jak w przypadku uczniów i nauczycieli, również w przypadku rodziców najważniejsze co może zrobić pedagog to po prostu wysłuchać. Nieustająco w kontaktach "rodzice - szkoła" odbywa się przerzucanie odpowiedzialności jednych na drugich, za to co dzieje się z uczniem. Brakuje współpracy, zapomina się w jakim celu uczeń przychodzi do szkoły. Najgorzej jest z problemami wychowawczymi; tutaj rodzi się najwięcej konfliktów. Tymczasem oczywistym jest fakt, że to rodzice mają decydujący wpływ na wychowanie swojego dziecka, szkoła a więc także pedagog szkolny mogą tylko ich wspomagać w ich działaniach.

 

 

D_E_K_A_L_O_G.doc114.JPG
                                                             

                                            gazetka_tolerancja.doc


zakres_obowiazkow_pedagoga_08.doc

 

zadania_pedagoga_szkolnego.doc

 

 

_pedagog_v2.ppt

 

 

 

PROGRAM_WYCHOWAWCZY.ppt

  

 

 

           

   

 

      Zasady  pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego.

 

 

 

  1. Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

 

 


 

   2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

 

 

   3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego maga się zwrócić w każdej sprawie.


 

   4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.


 

   5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Adresy stron: 

 

 


*

koordynator-prezentacja-1.ppt


przemoc domowa przemoc w rodzinie .ppt

 

 

 

 

 

*


Rady_dla_Rodzicow.doc


Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_21_lutego_2000_r.doc


PODSTAWA_PROGRAMOWA_KSZTALCENIA_OGOLNEGO_DLA_SZKOL_PODSTAWOWYCH.doc

                                                                                                                                

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć