Aktualności

Październik 2007 | Listopad 2007 | Grudzień 2007 | Styczeń 2008 | Luty 2008 | Marzec 2008 | Kwiecień 2008 | Maj 2008 | Czerwiec 2008 | Sierpień 2008 | Wrzesień 2008 | Październik 2008 | Listopad 2008 | Grudzień 2008 | Styczeń 2009 | Luty 2009 | Marzec 2009 | Kwiecień 2009 | Wrzesień 2009 | Październik 2009 | Listopad 2009 | Grudzień 2009 | Styczeń 2010 | Marzec 2010 | Kwiecień 2010 | Maj 2010 | Czerwiec 2010 | Wrzesień 2010 | Pażdziernik 2010 | Listopad 2010 | Grudzień 2010 | Styczeń 2011 | Marzec 2011 | Kwiecień 2011 | Maj 2011 | Październik 2011 | Listopad 2011 | Grudzień 2011 | Styczeń 2012 | Marzec 2012 | Kwiecień 2012 | Maj 2012 | wrzesień 2013 | PAŹDZIERNIK 2013 | LISTOPAD 2013 | Grudzień 2013 | Kwiecień 2014 | Maj 2014

GAZETKI

Kwiecień 2014

2 kwietnia 2014 r

Klasa 3b z wizytą w Centrum Kultury Koreańskiej

 2 kwietnia klasa 3b uczestniczyła w Programie Zwiedzania Centrum Kultury Koreańskiej. Uczniowie obejrzeli prezentację o Korei. Mieli możliwość założenia ludowych strojów koreańskich ( hanbok oznacza tradycyjne koreańskie ubranie, doskonale pasujące do tradycyjnego stylu życia Koreańczyków, a można nawet powiedzieć, że hanbok symbolizuje koreańską kulturę). Ogromnym zainteresowaniem u dzieci cieszyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie ozdabiali otrzymane wachlarze oraz uczestniczyli w tradycyjnej zabawie koreańskiej. 

http://pl.korean-culture.org/navigator.do?menuCode=200909240011&action=VIEW&seq=53021

 

8 kwietnia 2014 r

PANEL KOLEŻEŃSKI W SP 81

8 kwietnia 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 81 otrzymała tytuł Szkoły Uczącej Się (SUS). Było to ukoronowaniem udziału w programie SUS pilotowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Od 2009 r. nauczyciele wprowadzali elementy oceniania kształtującego, m.in.  podawanie uczniom informacji zwrotnej i „nacobezu” (na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu) oraz wykorzystywali częściej sprzęt multimedialny w celu zwiększenia zaangażowania uczniów na lekcji.

Ostatnim etapem było zorganizowanie w szkole panelu koleżeńskiego, w którym uczestniczyli: moderator wyznaczony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz nauczyciele należący do Klubu Szkół Uczących Się. Gościliśmy nauczycieli z różnych stron Polski: Świdnika, Klementowic, Bieżunia i Bydgoszczy. Zaproszeni nauczyciele po zapoznaniu się z działaniami podejmowanymi przez naszą szkołę obserwowali sześć lekcji z elementami oceniania kształtującego oraz zastosowaniem różnorodnego sprzętu multimedialnego. Następnie spotkali się z przedstawicielami nauczycieli, rodziców
i uczniów. Ostatnim punktem panelu była dyskusja, w trakcie której nasi nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat oceniania kształtującego i wykorzystywania sprzętu multimedialnego w codziennej pracy z uczniami.
W uroczystości nadania szkole tytułu uczestniczyli przedstawiciele władz dzielnicy:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy pan Witold Kołodziejski,  Naczelnik Wydziału Oświaty pani Mirosława  Żurawska oraz Radna pani Ewa Cygańska.
 

Jesteśmy dumni. że nasza szkoła, jako pierwsza na Ursynowie otrzymała tytuł Szkoły Uczącej Się.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć