Aktualności

Październik 2007 | Listopad 2007 | Grudzień 2007 | Styczeń 2008 | Luty 2008 | Marzec 2008 | Kwiecień 2008 | Maj 2008 | Czerwiec 2008 | Sierpień 2008 | Wrzesień 2008 | Październik 2008 | Listopad 2008 | Grudzień 2008 | Styczeń 2009 | Luty 2009 | Marzec 2009 | Kwiecień 2009 | Wrzesień 2009 | Październik 2009 | Listopad 2009 | Grudzień 2009 | Styczeń 2010 | Marzec 2010 | Kwiecień 2010 | Maj 2010 | Czerwiec 2010 | Wrzesień 2010 | Pażdziernik 2010 | Listopad 2010 | Grudzień 2010 | Styczeń 2011 | Marzec 2011 | Kwiecień 2011 | Maj 2011 | Październik 2011 | Listopad 2011 | Grudzień 2011 | Styczeń 2012 | Marzec 2012 | Kwiecień 2012 | Maj 2012 | wrzesień 2013 | PAŹDZIERNIK 2013 | LISTOPAD 2013 | Grudzień 2013 | Kwiecień 2014 | Maj 2014

GAZETKI

Wrzesień 2009

                                KLASA I D sześciolatków

                                                                                                        Szanowni Państwo;    

 Nauczyciele, Wychowawcy
Drodzy Uczniowie i Rodzice


        Początek roku szkolnego jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych oczekiwań, zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Ale przede wszystkim stwarza on doskonałą okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie. Taka możliwość otwiera się przed każdym uczniem i od jego wysiłku i ambicji zależy w jakim stopniu ją wykorzysta, jakie umiejętności nabędzie i jakie wyniki uzyska.

       Nowy rok szkolny widziany z perspektywy, nauczycieli, pedagogów jest to czas kontynuacji, ale też początek realizacji zaplanowanych wcześniej zamierzeń i pomysłów. Dlatego też wszyscy z równymi nadziejami rozpoczynamy Rok Szkolny 2009/2010.
       

       Ta nadzieja odnosi się do indywidualnych planów każdego, ale wiąże się też z przyszłością polskiej oświaty, przed którą wiele zmian wynikających z założeń reformy programowej zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

        Wprowadzenie reformy programowej jest bez wątpienia wyzwaniem, ale też szansą dla polskiej edukacji, szansą na podniesienie jej jakości.

        Pierwszy dzień, w kalendarzu szkolnym, jest wyjątkowy poprzez oprawę towarzyszących mu uroczystości. Tymczasem już od następnego rozpoczyna się codzienna praca dydaktyczna i wychowawcza.     

Kochane dzieci; 

  1 września jest szczególnym dniem w kalendarzu polskiej oświaty - po wakacyjnej przerwie wracacie, odświętnie ubrani, do swoich szkół. Spotykacie się z nowymi koleżankami i kolegami z klasy. Witacie Waszych nauczycieli, gotowych wprowadzać Was w świat wiedzy i umiejętności.

 Dziś po raz pierwszy przekraczacie  progi Waszej szkoły. Zapewne wszyscy jesteście ciekawi - co Was czeka w nowym roku szkolnym?

Szkoła ma Wam pomóc poznać siebie samych, otaczający Was świat i ludzi, dobrze przygotować Was do dorosłego życia. Abyście mogli w nim odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć, szkoła musi być przyjazna, a zarazem wymagająca. Dobry nauczyciel ustawi Wam wysoko poprzeczkę, ale zapewni też wsparcie, które sprawi, że jej wysokość okaże się możliwa do pokonania.

Szanowni Nauczyciele.

Za trzy lata wszystkie polskie dzieci, podobnie jak większość dzieci w Europie, będą rozpoczynały naukę szkolną - poprzedzoną przynajmniej rokiem edukacji przedszkolnej - w wieku 6 lat. zaś precyzyjny opis podstawy programowej w języku wymagań przyczyni się do istotnej poprawy efektów kształcenia. Chcemy, żeby i sześciolatki i siedmiolatki jak najłagodniej wchodziły do szkoły, żeby rodzice mogli mieć zaufanie, że ich pociechy znajdą w niej dobrą opiekę i mądre powiązanie zabawy z edukacji.

            W dniu rozpoczęcia roku szkolnego  Państwu Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby ta praca przebiegała w stabilnej atmosferze, która ułatwia realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Życzę Państwu wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.
       

           Moje pozdrowienia kieruję również do Uczniów i życzę Wam, abyście w nowy rok szkolny wkroczyli z energią i entuzjazmem. Zdobywanie wiedzy nie musi być męczące i nudne, a wprost przeciwnie, może stać się pasją. Będzie tak, jeśli każdy z Was uświadomi sobie, że wiedza jest Waszym kapitałem, że otwiera przed Wami wiele możliwości i jest gwarantem dobrej przyszłości. Odnalezienia takiej pasji w sobie życzę dziś każdemu z Was.


        Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim Rodzicom. Za niezwykle cenne uważam Państwa zaangażowanie w sprawy szkolne i dlatego proszę o nie również w tym roku szkolnym.

 Szanowni Rodzice.

istotą szkoły bezpiecznej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców, dzieci i młodzież mogą rozwinąć cały swój potencjał. Wasze dzieci bardzo potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych i przyjaznych dorosłych, którzy pomogą im stać się ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi współdziałać, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, budować poczucie własnej wartości. Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest rodzina; zadaniem szkoły jest ją wspierać w trudnym procesie wychowywania dzieci.        Wszystkim nam życzę dobrego Roku Szkolnego 2009/2010.  
  Warszawa , dnia 1 września 2009r.                                                                                                 Marzena Dąbrowska   
Dyrektor Szkoły


                             

                                       Z wizytą w ISLANDII w ramach Programu Comenius 
                                    sierpień - wrzesień 2009r.                                               ISLANDIA

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Grupa nauczycieli z 11 instytucji przed pierwszą lekcją w Islandzkiej szkole                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                    Pani Anneta prowadzi lekcję o Polsce


                                                                                                                            
                                                                                                                                        

Program Comenius w Szkole Podstawowej nr 81

W Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie od września 2008 roku prowadzony jest dwuletni wielostronny projekt partnerski – CLIMATES (Creative Language Learning and Innovative Multicultural Activities Together in European Schools), adresowany do uczniów klas I-III. W projekcie współpracuje 12 instytucji, z 11 krajów europejskich.

Główne cele projektu to: wyposażenie przyszłych obywateli w narzędzia, które rozwiną ich kompetencje wielokulturowe i będą promować umiejętność efektywnego współdziałania w sytuacjach różnorodnych kulturowo, a w szczególności otwartości na innych, ich kulturę, język i zwyczaje, zwiększenie roli i znaczenia twórczego podejścia do wczesnego nauczania języka obcego i wdrażanie nowoczesnych metod w celu promowania wielojęzyczności, uwrażliwianie na potrzeby innych i kształtowanie umiejętności słuchania innych mówiących o sobie i swoim życiu.

Edukacja Wielokulturowa, w kontekście tego projektu, przede wszystkim promuje szacunek dla różnorodności i dotyczy, zarówno procesu budowania własnego dziedzictwa kulturowego i zrozumienia, że żadna kultura nie jest nadrzędna lub podrzędna do innych. Projekt ma za zadanie budzenie ciekawości i fascynacji tym, co inne, ale również piękne i intrygujące.

Nauczyciele ze szkoły na Puszczyka odbyli już dwie wizyty w partnerskich szkołach: we Włoszech i Rumunii. W dniach 18-21 marca br. nauczycielki z Turcji poprowadziły cykl zajęć promujących swój kraj i kulturę. Polscy uczniowie uczyli się nazw kolorów po turecku, przymierzali zarówno mundurek szkolny, jak i strój ludowy, śpiewali piosenki, tańczyli, wypiekali tureckie przysmaki i poznawali wiele ciekawych obyczajów. W dniach 27 – 28 kwietnia br. nauczycielki z Wielkiej Brytanii, przeprowadziły zajęcia promujących swój kraj. Polscy uczniowie nauczyli się opowiadać legendę o świętym Jerzym, poznali historię flagi brytyjskiej i co najważniejsze mogli spróbować swych sił w komunikacji. Entuzjazm i zaangażowanie dzieci upewniły nas jak bardzo potrzebne są takie zajęcia w polskich szkołach.

Zadaniem współczesnej edukacji nie jest już wpojenie uczniom określonej liczby wiadomości, lecz przygotowanie młodego człowieka do życia w stale zmieniającym się świecie, w którym zauważalna jest rosnąca migracja, a co się z tym łączy – efekt mieszania się kultur i różnicowania się społeczeństw.

Polska rzeczywistość staje się coraz bardziej wielokulturowa, co nie zawsze jeszcze znajduje odzwierciedlenie w programach szkolnych. A przecież szkoła jest tym miejscem, gdzie poza wychowaniem szczególnie intensywnie przebiega proces „wychowania kulturowego”.

W czerwcu lekcje polskiej kultury były prowadzone dla uczniów ze Szwecji.

W sierpniu i wrześniu 2009 roku prowadziliśmy lekcje o Polsce w Islandii.

Zapraszamy do zakładki album fotograficzny:
-comenius marzec 2009r.
-comenius kwiecień 2009r.
oraz w zakładce O szkole : Comenius„Wspomnienie o Powstaniu Warszawskim”
18 września  2009 r. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 81 zaprosiła  uczniów klas 4 - 6 na Lekcję historii pod tytułem „Wspomnienie o Powstaniu Warszawskim”. Celem spotkania było wspomnienie ludzi, którzy odeszli broniąc wolności Ojczyzny.

Było to nasze kolejne spotkanie z żywą historią Powstania Warszawskiego i z ludźmi, którzy w niej uczestniczyli.Naszym honorowym gościem był druh Zygmunt Głuszek – powstaniec i dziennikarz. Przeniósł nas w świat wspomnień o II wojnie światowej, a szczególnie w czasy Powstania Warszawskiego.

Mamy nadzieję, że ta lekcja historii wpłynie na rozbudzenie zainteresowań naszych uczniów zarówno literaturą historyczną, jak również beletrystyką związaną tematycznie z okresem II wojny światowej.


                                                                                         


                                                                                                                                             


Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Ogród - ostoja zwierząt”


23 września 2009

Rok szkolny 2009/2010 będzie nietypowy dla uczniów warszawskiego Ursynowa, a zwłaszcza wychowanków Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka. To właśnie w dzielnicy Ursynów w październiku 2009 rozpoczną się działania w ramach nowego programu edukacji ekologicznej. Projekt nosi tytuł: Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Ogród - ostoja zwierząt”, jego sponsorem jest firma Boeing Company, koordynatorem zaś Fundacja Nasza Ziemia. Honorowy patronat nad Programem objęła Burmistrz Dzielnicy Ursynów Pani Urszula Kierzkowska.

   

Głównymi odbiorcami Programu będą uczniowie ursynowskich szkół. W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii, dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. Nauczyciele zostaną również przeszkoleni do prowadzenia warsztatów edukacyjnych o tej tematyce dla swoich uczniów. Przykładowe tematy takich warsztatów to: oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, selektywna zbiórka odpadów, fauna polski, ochrona przyrody, rozwój zrównoważony, globalne ocieplenie klimatu. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie zostaną wyposażeni w pakiet materiałów edukacyjnych.

Jednym z ważniejszych działań w ramach projektu będzie utworzenie przy SP nr 81 ogrodu, który stanie się nowym siedliskiem dla dzikich zwierząt, jednocześnie pełniąc funkcję dydaktyczną.

Ogród zostanie zaprojektowany w taki sposób aby stanowił dogodne miejsce bytowania, żerowania oraz odbywania lęgów przez rodzime gatunki ptaków. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez posadzenie rodzimych gatunków leśnych drzew i krzewów owocowych. W ogrodzie znajdą się również miejsca odizolowane od zewnętrznego otoczenia (gęste zakrzaczenia), stanowiące doskonałe miejsce kryjówek dla występujących w mieście ssaków (m.in. jeża europejskiego). Dodatkowym elementem będzie utworzenie ogródków kwietnych z polskimi gatunkami roślin, które będą stanowiły odpowiednie miejsce żerowania dla lokalnie występujących gatunków motyli oraz trzmieli. Poprzez zaplanowane zabiegi pragniemy zwiększyć różnorodność ptaków oraz owadów na terenie szkolnym, a tym samym doprowadzić do wzrostu bioróżnorodności na terenie osiedla. Ogród będzie narzędziem Programu Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Nauczyciele otrzymają konspekty zajęć lekcyjnych do przeprowadzenia na terenie utworzonego ogrodu, specjalnie przygotowane na każdą porę roku. Ponadto na terenie ogrodu zostaną poprowadzone zajęcia pokazowe dla uczniów SP nr 81. Nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział w Programie będą mogli na terenie ogrodu prowadzić zajęcia na podstawie otrzymanych materiałów, lub korzystać z ogrodu dla własnych potrzeb- np. prowadząc w nim terenową lekcję z biologii czy przyrody. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu dydaktycznemu Ogrodu (lornetki, lupy, przewodniki i klucze do oznaczania gatunków) uczniowie będą mieli okazję prowadzenia własnych obserwacji ptaków i owadów.

Niektóre komponenty projektu będą jednak skierowane także do dorosłych mieszkańców Ursynowa. Będą to między innymi stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych organizowanych w dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli uzyskać na nich informacje, jak codzienne proekologiczne zachowania mogą przyczynić się do poprawu stanu otaczającego nas środowiska, obliczyć swoją emisję dwutlenku węgla, wziąć udział w konkursach przyrodniczych itp. Dodatkowo rozdawane będą broszury dotyczące sensu i słuszności zrównoważonego rozwoju naszej cywilizacji, a także informujące o tym w jaki sposób organizować przestrzeń wokół siebie, aby nie powodować jednocześnie utraty zasobów przyrodniczych.

Wierzymy, że Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Ogród- ostoja zwierząt” przyniesie pozytywne efekty i doprowadzi do wykształcenia mieszkańców świadomych wpływu naszej cywilizacji na zasoby naturalne Ziemi i rozumiejących potrzebę ich ochrony.
Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć