Aktualności

Sekretarz szkoły Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Podanie o przyjęcie do szkoły Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Obowiązek informacyjny - dla rodziców, ucznia - przyjęcie ucznia do placówki wniosek Rodziców o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

E - Sekretariat

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………………

                                                                                                                             (miejscowość, data)

 

………………………………………………………………………..

                         (imię i nazwisko)

 

……………………………………………………………………….

                        (adres zamieszkania)

 

 

 

                                                                                              Do Dyrektora

                                                                       Szkoły Podstawowej Nr 81

                                                                       w Warszawa, ul. Puszczyka 6

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej mojemu/mojej synowi/córce…………………………………………..……….………………………………………uczniowi/uczennicy

Klasy…………………..…. Jednocześnie informuję, że oryginał legitymacji…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

 

Oświadczam, że wniosę opłatę w kwocie 9,00 zł. na konto bankowe: 27 1030 1508 0000 0005 5035 1005 Szkoła Podstawowa Nr 81 Warszawa, ul. Puszczyka 6, tytułem przelewu, duplikat legitymacji szkolnej dla ………………………………….………....................................................

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………………………….

                                                                                                          (podpis wnioskodawcy)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć