Aktualności

STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY klas O-III PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS IV-VI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO PROCEDURA WYBUCHU NIEPOWIKŁANEGO PROCEDURA WYBUCHU POWIKŁANEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY - ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Procedury funkcjonowania Dziennika Elektronicznego LIBRUS -

Procedury funkcjonowania Dziennika Elektronicznego LIBRUS

librus12.09.docx

Aneks do pkt. 5.

Mając na uwadze dobro naszych Uczniów i próbując wyeliminować (niezależne od nas) niedoskonałości związane z funkcjonowaniem elektronicznego dziennika Librus, wprowadzamy od 2-giego semestru modyfikację we wpisywaniu ocen będących ocenami z poprawy. Nie będziemy już korzystać z zaproponowanej przez librus funkcji „popraw”, ale wpisywać będziemy jedną ocenę, będącą średnią arytmetyczną oceny pierwszej oraz tej z poprawy. Natomiast do tego stopnia dołączony będzie komentarz jaka ocena została poprawiona i na jaką. Na przykład: uczeń otrzymał 1 i poprawił ją na 5 ; w librusie pojawi się nowa ocena 3 i komentarz: 1 poprawiona na 5. Dzięki temu oceny nie będą multiplikowane i nie będą obniżały całościowej średniej Uczniów.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć