Aktualności

Regulamin Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców Uchwały w roku szkolnym 2018/2019 NUMER KONTA RR Plan przychodów i wydatków SRR KONKURS "HOJNA KLASA" Protokoły RR z 2018/2019 Uchwały 2019/2020 Preliminarz

KONKURS "HOJNA KLASA"

Regulamin konkursu: HOJNA KLASA

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy SP 81 w Warszawie.

2. Celem konkursu jest aktywizacja płacenia składek oraz nagrodzenie najhojniejszej klasy.

3. Konkurs skierowany jest do Rodziców wszystkich uczniów SP 81.

4. Konkurs trwa do 8 marca 2019 r. i zostanie rozstrzygnięty do 15 marca 2019 r., przy czym pod uwagę będą brane składki uiszczone od 1 września 2018 do 8 marca 2019 r.

5. Rodzice uczniów wpłacają składkę poprzez klasowych Skarbników lub bezpośrednio na rachunek bankowy RR, podając:

- klasę,
- imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłacana składka,
- tytuł wpłaty "RR".

7. Klasa, która wpłaci na konto RR w terminie, o którym mowa w pkt. 4, największą kwotę, zebraną od (procentowo) największej liczby Rodziców, zostanie nagrodzona dofinansowaniem wycieczki klasowej w kwocie 500 zł.

8. Nagroda, o której mowa w pkt.7, zostanie przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy Skarbnika klasy, w terminie określonym w pkt. 4.

9. W przypadku, gdy dwie lub więcej klas przekaże na konto RR taką samą kwotę składek, zebraną od takiej samej (procentowo) liczby Rodziców, wygra klasa, która, przy zachowaniu postanowień pkt. 4, jako pierwsza przelała środki na rachunek RR.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć