Wiadomości

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadowska-Martyka A ASM
 
 
Kempa Adam AKe
 
 
Sawicka Agnieszka AS
 
 
Dziwirek Aleksandra AD
 
 
Kozik Alicja AK
 
 
Kilińska Anna AKi
 
 
Kucharuk Anna AKu
 
 
Paprocka Anna AP
 
 
Pełnia-Iwanicka B BPI
 
 
Zielińska Barbara BZ
 
 
Iryna Barok IB
 
 
Anna Blacha AB
 
 
Żmijewska Bożena
 
 
Joanna Brodowska JB
 
 
Joanna Dobosz - Lorens JD
 
 
Wolanin Dorota WD
 
 
Krystyna Dwornik KD
 
 
Nowakowska El ElN
 
 
Wojda Elżbieta EW
 
 
Czech-Chołuj Ewa EC
 
 
Joanna Góral-Wojtalik JG
 
 
Studzińska Hanna HS
 
 
Pełnia Iwanicka Ewa EPI
 
 
Grzelak Izabela IG
 
 
Maciejewska Izabela IM
 
 
Góral-Wojtalik J JGW
 
 
Kuchta Joanna JK
 
 
Bożena Karczmarska BK
 
 
Smolińska Karolina SK
 
 
Alicja Kozik AK
 
 
Hryniewicz-Czarnecka M MC
 
 
Kapera Maciej MK
 
 
Błaszkowska Maria MB
 
 
Urban Monika MU
 
 
Elżbieta Nowakowska EN
 
 
Ewa Nowakowska EwN
 
 
Beata Pełnia - Iwanicka BP
 
 
Barbara Porzycka - Gambin BP-G
 
 
Krzysztofik Teresa TK
 
 
Szeląg Tomasz TS
 
 
Okła Wioletta WO
 
 
Maria Zatryb MZ
 
 
Agnieszka Zielińska AZ

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć