Aktualności

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadowska-Martyka A ASM
 
 
Kempa Adam AKe
 
 
Sawicka Agnieszka AS Wychowawca: 3c
 
 
Dziwirek Aleksandra AD
 
 
Kozik Alicja AK Wychowawca: 2a
 
 
Kilińska Anna AKi
 
 
Kucharuk Anna AKu
 
 
Paprocka Anna AP Wychowawca: 6a
 
 
Pełnia-Iwanicka B BPI
 
 
Zielińska Barbara BZ Wychowawca: 5c
 
 
Iryna Barok IB
 
 
Anna Blacha AB
 
 
Żmijewska Bożena
 
 
Joanna Brodowska JB
 
 
Magdalena Bugajewska MBu.
 
 
Adam  Czyż AC
 
 
Joanna Dobosz - Lorens JD
 
 
Wolanin Dorota WD Wychowawca: 7b
 
 
Krystyna Dwornik KD
 
 
Nowakowska El ElN
 
 
Wojda Elżbieta EW Wychowawca: 5b
 
 
Czech-Chołuj Ewa EC
 
 
Marzena Galbarczyk MG
 
 
Joanna Góral-Wojtalik JG
 
 
Studzińska Hanna HS Wychowawca: 4a
 
 
Pełnia Iwanicka Ewa EPI
 
 
Grzelak Izabela IG Wychowawca: 3b
 
 
Maciejewska Izabela IM Wychowawca: 3d
 
 
Góral-Wojtalik J JGW
 
 
Kuchta Joanna JK Wychowawca: 1a
 
 
Bożena Karczmarska BK
 
 
Smolińska Karolina SK
 
 
Alicja Kozik AK
 
 
Hryniewicz-Czarnecka M MC
 
 
Kapera Maciej MK Wychowawca: 7a
 
 
Błaszkowska Maria MB Wychowawca: 6b
 
 
Urban Monika MU Wychowawca: 4c
 
 
Katarzyna Mroczyk KM
 
 
Elżbieta Nowakowska EN
 
 
Ewa Nowakowska EwN
 
 
Katarzyna Oleniak KO Wychowawca: 4b
 
 
Beata Pełnia - Iwanicka BP
 
 
Beata Pełnia Iwanicka BPI
 
 
Barbara Porzycka - Gambin BP-G
 
 
Alicja Sitkiewicz Geogr.
 
 
Jerzy Szafrański fiz.
 
 
Krzysztofik Teresa TK
 
 
Szeląg Tomasz TS
 
 
fizyka wakat fiz.
 
 
geografia wakat geogr.
 
 
Skrzypczyk Wanda SW
 
 
Okła Wioletta WO
 
 
Maria Zatryb MZ
 
 
Agnieszka Zielińska AZ
 
 
Magdalena  Żanowska Wychowawca: 1b

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć