Wiadomości

Lista nauczycieli

E-mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadowska-Martyka A ASM
 
 
Kempa Adam AKe
 
 
Sawicka Agnieszka AS Wychowawca: 0b
Wychowawca: 3c
 
 
Dziwirek Aleksandra AD
 
 
Kozik Alicja AK Wychowawca: 1a
 
 
Kilińska Anna AKi
 
 
Kucharuk Anna AKu
 
 
Paprocka Anna AP Wychowawca: 5a
 
 
Pełnia-Iwanicka B BPI
 
 
Zielińska Barbara BZ Wychowawca: 4a
 
 
Iryna Barok IB
 
 
Anna Blacha AB
 
 
Żmijewska Bożena Wychowawca: 2c
 
 
Joanna Brodowska JB
 
 
Joanna Dobosz - Lorens JD
 
 
Wolanin Dorota WD
 
 
Krystyna Dwornik KD Wychowawca: 6a
 
 
Nowakowska El ElN
 
 
Wojda Elżbieta EW
 
 
Czech-Chołuj Ewa EC
 
 
Joanna Góral-Wojtalik JG
 
 
Studzińska Hanna HS
 
 
Pełnia Iwanicka Ewa EPI
 
 
Grzelak Izabela IG Wychowawca: 2b
Wychowawca: 3b
 
 
Maciejewska Izabela IM Wychowawca: 3d
 
 
Góral-Wojtalik J JGW
 
 
Kuchta Joanna JK Wychowawca: 0a
 
 
Bożena Karczmarska BK Wychowawca: 2d
 
 
Smolińska Karolina SK
 
 
Alicja Kozik AK
 
 
Hryniewicz-Czarnecka M MC
 
 
Kapera Maciej MK Wychowawca: 6c
 
 
Błaszkowska Maria MB Wychowawca: 5b
 
 
Urban Monika MU
 
 
Elżbieta Nowakowska EN
 
 
Ewa Nowakowska EwN
 
 
Beata Pełnia - Iwanicka BP
 
 
Barbara Porzycka - Gambin BP-G
 
 
Krzysztofik Teresa TK
 
 
Szeląg Tomasz TS
 
 
Okła Wioletta WO
 
 
Maria Zatryb MZ
 
 
Agnieszka Zielińska AZ Wychowawca: 6b

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć