Aktualności

 • WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

  Wszystkie informacje dotyczące akcji "Wielka Zbiórka Książek"

  są dostępne w LIBRUSIE.

  Zapraszamy do udziału.

 •  Dyrektor SP 81 informuje, że w roku szkolnym 2017/18 uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w następujące dni wiosennej przerwy świątecznej:

  - 29.03.2018 (czwartek) w godzinach od 7.00 do 17.00

  - 30.03.2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

  - 03.04.2018 (wtorek) w godzinach od 7.00 do 17.00

   

  Deklaracje dotyczące wiosennej przerwy świątecznej  znajdują się na stronie szkoły (poniżej) i w sekretariacie.

   

  Rodzice samodzielnie pobierają karty i wypełnione składają w sekretariacie  do 26.03.2018 r.

   

   

  deklaracja.docx

   

   

 • REKRUTACJA 2018/2019 oraz list Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do rodziców dzieci 6-letnich

 • Centrum Nauki Kopernik

  Nasi uczniowie klas V w tym roku szkolnym biorą udzial w projekcie we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

 • Zima w Mieście

  Zima w Mieście

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin placówki    111.pdf

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2018_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Zima w Mieście 2018" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   


   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   


   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia.

  Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

  Dzieci korzystające z Figlowiska pobyt bezplatny.Wypożyczeniae Łyżew 10zł.

     

   


   

  PLAN DNIA AKCJI "Zima  W MIEŚCIE 2018"

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

   

  7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

   

  8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do wyjścia.

   

  9.00-12.00  - Zajęcia planowane: wycieczki, spacery, zajęcia z instruktorami, wyjścia na zewnątrz placówki.

   

  12.00-13.30 - Obiad, relaks po obiedzie.

   

  13.30-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw, wyjścia do kręgielni.

   

  16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.

   

   


   

  UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 26 stycznia 2018 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

                                       Listy dzieci :

   

  lista_zima_2.doc

   

   

  Program dziennych wyjść:

   

                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 15 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.30

  Dom Sztuki ,,Kolory Maroka’’

   

  Grupa 2

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 4

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

   

  Gry planszowe

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 9

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Basen

   

   

   

                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 16 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 2

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 6

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

  Gry planszowe

   

   

  Grupa 9

   

  Ogrody Muzyczne

  11.30-12.30

   

   

  Grupa 10

   

  Zajęcia plastyczne -

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

                             Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 17 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 2

   

   

  1.00 – 12.00

  Karate

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ ul. Hirszfelda

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ ul. Hirszfelda

   

   

  Grupa 9

   

  Zajęcia plastyczne -

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

                               Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 18 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 3

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 8

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

                              Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 19 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 2

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

   

  Zajęcia komputerowe –

  ,,Bezpieczeństwo w sieci’’

   

  Grupa 4

   

   

   

  Zajęcia plastyczne –

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 9

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Karate

   

   

                            Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 22 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 4

   

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.30

  Dom Sztuki ,, Kolory Maroka’’

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

   

  Grupa 7

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 8

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

  Grupa 9

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

                              Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 23 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 2

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 4

   

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 9

   

  11.30 – 12.30

  Ogrody muzyczne

   

  Grupa 10

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

   

                            Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 24 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Straż Miejska

   

  Grupa 2

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 3

   

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 6

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

                              Straż  Miejska

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

                           Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 25 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,, Fernando’’

   

  Grupa 5

   

   

  10.15 – 12.00

  Muzeum Narodowe

   

  Grupa 6

   

   

  10.15 – 12.00

  Muzeum Narodowe

   

  Grupa 7

   

   

  11.30 -  – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 12.00

  Multikino film pt.,,Fernando’’

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 12.00

  Multikino film pt.,,Fernando’’

   

   

   

                             Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 26 stycznia  2018 roku

   

   

   

   

  "Feryjne otwarte spotkania artystyczne" :(25 miejsc ) godz.13.00-16.00   - prosimy o zapisy dla dzieci chętnych ze wszystkich grup.

   

   

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  9.00 – 12.00

  ZOO

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen

   

  Grupa 3

   

  11.15-12.15

  Dom Spotkań z  Historią

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

  Zajęcia komputerowe ,,Bezpieczeństwo w sieci’’

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul Hawajska

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

   

 • KOMUNIKAT DYREKTORA - ZIMA W MIEŚCIE

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że 8 grudnia kończa się zapisy na program "Zima w mieście 2018"

   

  karta_kwalifikacyjna.pdf

  dodatkowa_informacja.pdf

  info_na_strone_-_Zima_w_Miescie_2018(1).doc

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY - UBEZPIECZENIA

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczenie uczniów  w Szkole Podstawowej  nr  81 oferują dwie firmy:

  • STU ERGO HESTIA S.A. (poprzez brokera Gestum Broker sp. z o.o.) – informacje na stronie internetowej Społecznej Rady Rodziców

  oraz

  • COMPENSA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – firma ubezpieczająca naszych uczniów od 15 lat.

  Proponowany zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń na rok szkolny 2017/2018 są dostępne na stronie szkoły: sp81waw.edupage.org

   

  Rodziców, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty COMPENSY, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 48,00 zł na ręce skarbnika klasowego do 27.09.2017.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Dyrekcja Szkoły oraz Rada Pedagogiczna informują, że umieszczenie pisma Rady Pedagogicznej w czerwcu na stronie internetowej szkoły  oraz w LIBRUSIE wraz z informacją wyjaśniającą powód, dla którego umieściliśmy pismo dopiero w czerwcu nie miało na celu naruszenia dobrego imienia pana Marka Królikowskiego.

  Chcieliśmy podkreślić, że bardzo ważna jest dobra atmosfera sprzyjająca budowaniu dobrych relacji między  Radą Pedagogiczną a Społeczną Radą Rodziców dla dobra dzieci.

 • LATO W MIEŚCIE

  LATO W MIEŚCIE

  Informacje.docx

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2017_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

  Ze względu na ochronę danych osobowych list grup nie zamieszczamy na stronie internetowej szkoly. Wywieszone listy znajdują się na tablicy przy programie ,,Lata w Mieście".

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  w dniach 26 czerwca  - 14 lipca 2017 roku.

   

  *zastrzegamy sobie możliwość zmiany zajęć*

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 27 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 2

   

                10.00- 11.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

              11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 4

   

   

   

               10.00 – 11.00

       Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

              

              11.00-12.00

         Paso - szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 11.00

        Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

            11.45 – 12.30

     Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

           11.45 – 12.30

       Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 28 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 2

   

                10.00- 11.00

        Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

              10.00 – 11.00

         Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.00 – 12.00  

       Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

   

  Grupa 5

   

              

              10.00-12.00

         Muzeum Narodowe

   

  Grupa 6

   

     

              11.00 – 12.00

          Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

   

  Grupa 8

   

   

           10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

   

   

     

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 29 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

     Hala Sportowa ul. Pileckiego

     

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

      Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

            11.00 – 12.00

         Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 12.00  

       Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie

   

  Grupa 5

   

              

              10.00-11.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 6

   

     

              11.00 – 12.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

      

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 12.30

     Warsztaty plastyczne / Rzeźba

   

  Grupa 8

   

   

           10.00 – 12.30

     Rzeźba / warsztaty plastyczne

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 30 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Wycieczka do ZOO

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

   Wycieczka do ZOO

   

  Grupa 3

   

            10.00 – 12.00

      Łazienki Królewskie 

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.00

       Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 5

   

              

              14.00-15.00

     Kręgle ul. Pileckiego

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

      

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 11.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

   

           11.00 – 12.00

    Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 3 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

    Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

            11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Derenoiwa

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.30

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 5

   

              

             11.00 – 12.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego     

    

   

  Grupa 6

   

     

            14.00 – 15.00

                 Kręgle

   

  Grupa 7

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 8

   

             11.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na ściance wspinaczkowej/ Gry planszowe

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 4 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

             

                10.00 – 11.00

   

         Rzeźba ul.Amundsena

   

  Grupa 2

   

            

                 10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 3

   

           

          11.45 – 12.30

      Rzeźba ul.Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.00 – 12.00

           Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 5

   

              

              11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa

   

  Grupa 6

   

     

              11.45 – 12.30

             Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

              10.00 – 11.00

            Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

           

             10.00 – 11.00

        Paso – szkoła tańca

           

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 5 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

            Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 3

   

               10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 5

   

              

             10.00 – 11.00

                    Basen

    

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 7

   

   

              12.00 – 13.00

                   Kręgle

   

  Grupa 8

   

   

              11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 6 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

            Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

          Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

               10.00 – 11.00

                  Basen

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.45 – 12.30

       Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

              

               11.45 – 12.30

       Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 11.00

          Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 7

   

   

                    10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa

   

   

  Grupa 8

   

   

              11.00 – 12.00

         Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa  

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 7 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               14.00 – 15.00

                Kręgle

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

               11.00 – 12.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.00

                   Basen

   

   

  Grupa 5

   

              

                 10.00 – 11.00

          Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 6

   

                  10.00 – 12.00

  "Zostań nadwornym artystą"Łazienki Królewskie

  Pałac Myśliwiecki

   

  Grupa 7

   

   

                    10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej   

   

   

  Grupa 8

   

                    10.00 – 12.00

           Muzeum Narodowe

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 10 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 2

   

              

              10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

         

              11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 4

   

   

   

                

             14.00-15.00   

  Kręgle 

   

   

  Grupa 5

   

              

                 11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 6

   

                   10.00 – 11.30

    UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego           

   

   

  Grupa 7

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa      

              

   

  Grupa 8

   

                  

                  10.00 – 12.00

               Basen

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 11 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

              

                10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

       

   

  Grupa 2

   

              

              10.00 – 11.00

       Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

         

              11. 45 – 12.30

      Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

   

                11.45 – 12.30

         Rzeźba ul. Amundsena

   

   

  Grupa 5

   

              

                 10.00 – 11.00

                     Basen       

   

  Grupa 6

   

                            

                  11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

      

   

  Grupa 7

   

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

                  

                  10.00 – 12.00

           Łazienki Królewskie

  "Na tropie śladów" 

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 12 lipca 2017 roku

   

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

                10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’     

   

  Grupa 2

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

                  11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 4

   

   

                 

                 10.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa/Ściana wspinaczkowa 15/

   

  Grupa 5

   

              

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

  Grupa 6

   

                            

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

     

   

  Grupa 7

   

                10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

  Grupa 8

   

                                

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

   

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

           

   

   

                            

     

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 13 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

                     11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa     

   

  Grupa 2

   

                10.00 – 11.00

          Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

                  10.00 – 11.00

                     ,, Bajki i legendy starej Warszawy"

   

  Grupa 4

   

   

                  10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego/  

     ,, Bajki i legendy starej Warszawy"

   

   

  Grupa 5

   

              

                10.00 – 12.00

         Mistrz Ignacy, stara waga...co jeszcze  kryje się w Ujazdowie?"

   

  Grupa 6

   

                

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa    

   

  Grupa 7

   

                                             11.45-12.30

  Rzeżba

         

   

   

  Grupa 8

   

                                

                Mistrz Ignacy, stara waga...co jeszcze  kryje się w Ujazdowie?"

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 14 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 2

   

             10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

                  11.00 – 12.00

      UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 5

   

                

               10.00 – 11.00

                      Basen

   

  Grupa 6

   

                

                14.00 – 15.00

                    Kręgle

   

  Grupa 7

   

               

                10.00 – 12.00

            Łazienki Królewski

   

  Grupa 8

   

                                

              10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Dereniowa

 • Wakacje

  Wakacje

  Udanych, pogodnych, bezpiecznych wakacji,

  wielu pozytywnych wrażeń, ciekawych znajomości

  i dużo, dużo beztroskiego odpoczynku ...

   

   

                                                            Do zobaczenia we wrześniusmiley

   

   

  Dyrekcja Szkoły oraz Rada Pedagogiczna dziękują za  zaangażowanie Rodziców na rzecz klas i szkoły w roku szkolnym 2016/2017 .

   Bardzo dziękujemy  Rodzicom za przyjęcie zaproszenia i olbrzymie zaangażowanie w pracy na rzecz dzieci oraz

  pomoc i współpracę podczas XV Festynu ,,Święto Ulicy Puszczyka", a szczególnie Państwu:


  p. Elżbieta Gawryołek
  p. Dorota Kowalczyk
  p. Monika Cabańska
  p. Łukasz Bartnicki
  pp. Teresa i Jarosław Andrzejewscy
  p. Magdalena Borejczyk
  p. Agnieszka Frydrychiewicz

  p.Rafał Michałek
  p. Katarzyna Walkiewicz
  p. Oksana Fedorenko
  p. Agnieszka Pabińska - Świtalska
  p. Dobrosław Mysłowski
  p. Anna Łaniecka
  pp. Celina i Sebastian Popowscy
  p. Katarzyna Rędzińska
  p. Beata Pruszyńska
  p. Katarzyna Muchowska
  p. Dominika Bogdaniuk
  p. Ludmiła Khaman
  p. Marek Królikowski
  p. Honorata Narolewska - Pacek
  p. Marta Roloff
  p. Anna Cieślak
  p. Teresa Garcia - Ciołczyk
  p. Agnieszka Kaszuba
  p. Marta Czerwińska
  p. Piotr Witek
  p. Monika Cabańska
  p. Katarzyna Walkiewicz
  p. Justyna Lisowska
  p. Bartosz Dominiak
  p. Ewa Mieścicka
  p. Joanna  Muczyńska
  p. Elżbieta Leśniewska

  dzięki Państwa zaangażowaniu zorganizowaliśmy dzieciom niezwykłe przeżycia.

   

              Naszą szkołę cechują dobre, partnerskie stosunki międzyludzkie. Uczniowie lubią szkołę, czują się partnerami, przygotowują dekoracje i wystrój wnętrz, Samorząd opracowuje kalendarz imprez.

  Dobry klimat szkoły umożliwia jej rozwój. Jesteśmy grupą ludzi uczących się, która pomaga wszystkim w rozwoju i czyni z tego radość życia. Już A. F. Modrzewski powiedział, że „doskonałe wychowanie może być dziełem tylko doskonałego wychowawcy”.

  Wszystkie dzieci świata zamykają uszy na pouczanie, a otwierają oczy na przykład. Wierzę, że nasi uczniowie będą życzliwie i przyjaźnie nastawieni do siebie i do świata, bo jakim dzisiaj jestem ja, taki jutro stworzę świat. Twórcza postawa to zaraźliwy optymizm. Pojęcie postawy twórczej wyznaczającej oddziaływanie wychowawcze, charakteryzuje nie tylko wybranych ludzi o specjalnych talentach (nauczycieli), ale także większość dzieci, w których drzemią siły twórcze, często nieujawnione.

  Sprawdza się powiedzenie H. Sienkiewicza  „Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jaką do niej podchodzimy, nadaje życiu kształt i kolory.” Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej i twórczej pracy

   

   

        „Efektywna szkoła to szkoła, która się rozwija"

                                                                  Robert Fisher

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

  Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.smiley

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  przed zbliżającym się okresem wyjazdów wakacyjnych gorąco zachęcamy do sprawdzania organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Bezpieczne wakacje

  Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

  Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

  Warto pamiętać także o:

  -         odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

  -         bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

  -         rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
  o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

  -         adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

  -         sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi

   

   

   

 • KOMUNIKAT DYREKTORA

  KOMUNIKAT DYREKTORA
 • KOMUNIKAT DYREKTORA

  KOMUNIKAT DYREKTORA
 • Rowerowy Maj

  Rowerowy Maj

  Szanowni Państwo,

  Nasza szkoła w maju przystąpi do kampanii „Rowerowy Maj” – celem akcji jest promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja  komunikacji rowerowej ( jazdy na  hulajnodze, rolkach, wrotkach, deskorolce).

  Zachęcamy do udziału w kampanii.   Uczniowie, którzy zdobędą dużą ilość punktów otrzymają nagrody.

  Kampania trwa w dniach  4 – 31 maja 2017r. Codziennie rano będzie sprawdzany sposób dotarcia uczniów do szkoły i odnotowany w dzienniku elektronicznym „Rowerowego maja”.  Uczniowie dostaną naklejki, które będą wklejali do „Książeczek rowerowych” – (otrzymają je od wychowawców).

  Dla bezpieczeństwa dzieci  przypominany o kaskach i  ochraniaczach.

  Zgodnie z przepisami  dzieci do lat 10 przyjeżdżają rowerem do szkoły pod opieką  osób dorosłych.

  Wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni przez trenerów „Rowerowego maja”, aby w sposób bezpieczny podczas tej kampanii dotrzeć do szkoły.

  Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają Rodzice.

   

 • Komunikat Dyrektora Szkoły

  Komunikat Dyrektora Szkoły

  Dyrektor SP  81 informuje, że w roku szkolnym 2016/17 uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w następujące dni wiosennej przerwy świątecznej:

  13.04.2017 (czwartek) w godzinach od 7.00 do 17.00

  14.04.2017 (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

  18.04.2017 (wtorek) w godzinach od 7.00 do 17.00

   

  Prosimy o złożenie wniosku do sekretariatu szkoły do dnia 11 kwietnia 2017r.

   

  Dyrektor_SP__81__informuje.docx

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Szanowni Państwo

  W związku z przystąpieniem SP81 do strajku zorganizowanego przez ZNP, jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o zatrzymaniu dziecka w domu, zwracamy się z prośbą o odwołanie obiadu  najpóźniej  do 30.03.3017 (czwartek) do godz. 9.00 dla dziecka nieobecnego w dniu 31.03.2017 r. (piątek).

  Informację powyższą potrzebujemy celem zaplanowania i zorganizowania posiłków w wyżej wymienionym dniu.

  Z poważaniem

  Dyrekcja Szkoły

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć