Aktualności

 • LATO W MIEŚCIE 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2019" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

  Jednocześnie informujemy, że w związku z Państwa oczekiwaniami podział na grupy nastąpi pierwszego dnia akcji.

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki

  najpóźniej do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   

   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 30 sierpnia 2019 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN PUNKTU DZIENNEGO POBYTU UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE „LATO W MIEŚCIE 2019” – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81, PUSZCZYKA 6.

   

  1. Punkt dziennego pobytu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
  3. Warunki uczestniczenia ucznia w PDP:
   • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
   • złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika
   • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie[1].
  4. Uczestnik programu w punkcie dziennego pobytu otrzymuje obiad oraz podwieczorek.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.
  6. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w programie  w terminie DO 30 KWIETNIA 2019 r. w godz. 8.00-15.30 Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć potwierdzenie dokonania płatności za posiłki przelanej na konto danej szkoły lub dokonać płatności w gotówce.[2]

   

   

  1. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w punkcie dziennego pobytu w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
  2. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie po zakończeniu programu na podstawie informacji od szkolnego koordynatora akcji informacji  dotyczącej dni, w których dziecko było nieobecne. Zwrot będzie możliwy w przypadku wpisania numeru rachunku bankowego na karcie uczestnika.
  3. Wszystkie zajęcia prowadzone w punkcie dziennego pobytu w ramach programu są

   bezpłatne.

  1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
  3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

   

   

   

  [1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

  [2] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień  12 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

   12.00 - 13.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 2

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 3

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 12.00

  Bulwary Wiślane – Legendy Warszawy

   

  Grupa 5

   

   10.00 - 12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 12.00

  Starówka – Legendy Warszawy

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

  Grupa 8

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

   

  na dzień 13 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 11.00

  Hala Sportowa ul. Hawajska 

   

  Grupa 2

   

  12.00- 13.00

  Centrum Pieniądza ul.Świetokrzyska 11/21

     

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Hala Sportowa ul. Hawajska 

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.15

  Zajęcia z szermierki

  ul.Pileckiego

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 14 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  12.30 – 13.30

  Złota Kaczka - ,,Starówka i zwierzaki’’

   

  Grupa 2

   

   10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

  Grupa 3

   

  13.00 - 14.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 5

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

     

                                                        

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 16 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

  Grupa 2

   

   10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów 

   

  Grupa 3

   

   

  12.30 – 13.30

  Złota Kaczka - ,,Sławni mieszkańcy Starówki’’

   

  Grupa 4

   

   

  14.00 - 15.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

   

                                                 Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 19 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 2

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 3

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 4

   

   

  12.00 – 13.00

  Kręgle ul. Pileckiego            

   

  Grupa 5

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 6

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 7

   

   10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

     

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

   

   

   

                                                       Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 20 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 3

   

   10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  10.15 – 11.15

  Muzeum Narodowe – zajęcia edukacyjne

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

   

   

                                                           Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 21 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

  Grupa 2

   

   

     10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

  Grupa 3

   

  10.30 – 11.30

  ,,Bezpieczne wakacje’’ – zajęcia z policją

   

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.30 – 11.30

  ,,Bezpieczne wakacje’’ – zajęcia z policją

   

   

  Grupa 5

   

   14.00 – 15.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

     12.00 – 13.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 7

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

           

   

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

  Złota Kaczka - ,,Starówka i zwierzaki’’

   

   

   

   

   

                                                      Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 22 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  11.30- 12.30

  Centrum Pieniądza ul.Świetokrzyska 11/21

   

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 5

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 6

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 7

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

   

   

                                                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 23 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.15 – 11.15

  Muzeum Warszawy - ,,Przygoda na Starym Mieście’’

  ul. Rynek Starego Miasta 42

   

  Grupa 2

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 3

   

  13.00-14.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

     10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

            

   

  Grupa 5

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 6

   

  9.00 – 10.00

   ,,Wiem, co jem’’- zajęcia kulinarne

   

  Grupa 7

   

  13.00 – 14.00

  Złota Kaczka - ,,Fryderyk Chopin i Złota Kaczka’’

   

  Grupa 8

   

   12.00 – 13.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 26 sierpnia 2019 roku

   

   

  Grupa 1
      12.00-13.00
  Warsztaty krawieckie „Szycie”

  Grupa 2
      11.30-13.00
  Rolki - Stegny

  Grupa 3
      9.00-12.00
  ZOO

  Grupa 4

      9.00-12.00
  ZOO

  Grupa 5
       10.00-12.00
  Wybrzeże Szczecińskie – piłka plażowa


  Grupa 6
      13.00-14.00
         
  Złota Kaczka –,, Łazienki Królewskie i starożytność’’

  Grupa 7
      10.00-12.00
  Wybrzeże Szczecińskie – piłka plażowa

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 27 sierpnia 2019 roku
   

   

  Grupa 1
      10.00-11.00
  Basen ul.Koncertowa

  Grupa 2
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 3
      12.00-13.00
  Centrum Pieniądza

  Grupa 4

      10.00-12.00
  Rolki - Stegny
               

  Grupa 5
      10.00-12.00
  Rolki - Stegny
               

  Grupa 6
       11.00-12.00
  Łazienki Królewskie

  Grupa 7
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 28 sierpnia 2019 roku
   


   

  Grupa 1
      10.00-11.15
  Szermierka ul. Pileckiego

  Grupa 2
      12.00-14.00
  Kręgle ul. Pileckiego

  Grupa 3
      10.00-12.00
  Park Dinozaurów

  Grupa 4

      10.00-12.00
  Park Dinozaurów             

  Grupa 5
       10.00-12.00
  Zajęcia plastyczne          


  Grupa 6
      12.00-14.00
  Kręgle ul.Pileckiego

  Grupa 7
      10.00-12.00
  Warsztaty kulinarne

      


  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 29 sierpnia 2019 roku
   


   

  Grupa 1
      10.15-11.15
  Muzeum Warszawy „Bajki , baśnie , animacje”

  Grupa 2
      11.30-13.00
  Rolki - Stegny

  Grupa 3
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 4

      10.00-11.00
  Gry planszowe
               

  Grupa 5
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 6
      10.00-11.15
  Szermierka ul.Pileckiego
               

  Grupa 7
      10.00-11.00
  Gry planszowe
               

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 30 sierpnia 2019 roku
   

   

  Grupa 1
      10.15-11.45
  Muzeum Historii Żydów „Polin”

  Grupa 2
      10.00-11.00
  Basen ul.Koncertowa

  Grupa 3
      12.00-13.00
  Kręgle  ul. Pileckiego

  Grupa 4

      10.00-11.00
  Hala Sportowa ul.Hawajska

               

  Grupa 5
      10.00-11.15
  Szermierka ul.Pileckiego

  Grupa 6
      10.00-11.00
  Hala Sportowa  ul.Hawajska


  Grupa 7
      12.00-13.00
  Kręgle ul. Pileckiego

      


   

   

   

   

   

  AKCJA

  „ LATO  W  MIEŚCIE  2019 ”

   

  w Szkole  Podstawowej nr 81

  ul. Puszczyka 6

  Warszawa – Ursynów

   

  Akcją „ Lato w Mieście " w roku szkolnym 2018/2019 pragniemy zainteresować cała społeczność naszej szkoły , ursynowskich okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

   

  Przyświeca nam cel zorganizowania czynnego wypoczynku pod hasłem :                                                 

   

  „W zdrowym ciele zdrowy duch.”

   

          Pragniemy zorganizować zajęcia sportowe , informatyczne oraz kulturalne.

  W ramach zajęć sportowych planujemy wyjścia na basen  . Na basenie dzieci poza zajęciami z nauki czy doskonalenia umiejętności pływania będą mogły pod nadzorem instruktora i ratownika zagrać w piłkę wodną i siatkówkę w wodzie .Wzorem roku ubiegłego w szczególności te ostatnie formy sprawiły najwięcej radości , gdyż w czasie normalnych zajęć z pływania rzadko mają możliwość próbowania swoich sił w takich dyscyplinach sportowców wodnych.

  W szkole do dyspozycji mamy salę gimnastyczną i forum , na których 33planujemy doskonalenie technik grania w tenisa stołowego, w koszykówkę,  piłkę siatkową, ręczną i nożną . Planujemy rozgrywki drużynowe .

             Dbając o sferę fizyczną dzieci nie zapominamy o ich duchu. Z myślą o nim zaplanowaliśmy  zajęcia plastyczne , wyjścia do kina, teatru , Domów Kultury oraz zajęcia informatyczne.

  Podczas zajęć informatycznych dzieci będą mogły korzystać z Internetu oraz obsługi różnych programów .
   

  Na zakończenie akcji planujemy uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród , dyplomów oraz pamiątek  z wakacji letnich.

   

   

   

  OGOLNE CELE EDUKACJI SPORTOWEJ :

  • Integracja grup .
  • Zdobycie umiejętności skutecznego porozumiewania się .
  • Ustalenie reguł i norm grupowych, wprowadzenie norm zachowania podczas Akcji „Lato  w Mieście 2019”
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących podczas wspólnych wyjść, zabaw oraz wycieczek.
  • Rozwijanie zainteresowania sportami letnimi.
  • Zdrowy styl życia – aktywność fizyczna, stymulowanie rozwoju fizycznego motorycznego oraz psychospołecznego. Zasady Fair Play.
  • Inspirowanie do twórczego i radosnego poznawania siebie – odkrywanie i pogłębianie indywidualnych możliwości oraz zainteresowań.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
  • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dorosły – dziecko, dziecko- dorosły w sytuacjach nowych (nieznanych).
  • Konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego i opieka nad dziećmi

   

  ZADANIA:

  • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez wzbogacenie wiadomości o rozgrywanych dyscyplinach i konkurencjach sportowych.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mający na celu prawidłowy rozwój
  • Wskazywanie na konieczność myślenia przyczynowo - skutkowego podczas zabaw i uprawianych sportów.
  • Kształtowanie ogólnej motoryki organizmu, ćwiczenia szybkości i wytrzymałości
  • Uaktywnienie poprzez różnorodne formy współpracy
  • Integrowanie grupy poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu; zachęcanie do nawiązywania kontaktów i współpracy
  • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
  • Kształtowanie nawyków zgodnego współdziałania w grupie oraz kulturalnego zachowania się
  • Poszerzenie repertuaru zachowań społecznych

   

   

   

   

   

  OGÓLNE CELE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ :

   

           Jednym z najważniejszych celów edukacji informatycznej jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym. Wychowawca powinien stwarzać dzieciom warunki do  nabywania i utrwalania już nabytych umiejętności, porządkowania i wykorzystywania informacji zdobytych z różnych źródeł.

           Najlepszym sposobem gromadzenia i zdobywania informacji jest właściwie przygotowanie dzieci do korzystania z komputera i technologii informacyjnej.

           Należy również szczegółowo przedstawić dzieciom zagrożenia jakie na nie „czyhają” w sieci i omówić temat

   

  „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W CYBERPRZESTRZENI””

   

   

  CELE EDUKACYJNE

   

  • przygotowanie dzieci do poprawnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

   

   • bezpieczeństw i higiena podczas pracy – zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej

   

   • prawidłwa postawa podczas pracy z komputerem

   

  • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania

   

   • agresywne gry kmputerowe

   

   • strny internetowe z treściami dla dorosłych

   

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • wykazanie przydatności komputera w nauce, pracy , zabawie.
  • komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się
  • wzmacnianie wiary we własne siły i umiejętności
  • rozwijanie aktywności, poszerzanie wiedzy
  • umiejętność  korzystania z różnych programów

   

   

   

   

   

  Harmonogram zajęć

  Akcji „Lato  w Miesicie 2019”

  Pobyt w godz. 7.00-17.00

   

  Dzień pierwszy ……….

  7.00 - Zbiórka, podziale na grupy, zapoznanie uczestników zajęć ze szkołą.

  9.00 - 11.00 -Zajęcia (oglądanie albumów ,słuchanie płyt CD ,wykonywanie prac plastycznych)

  11.00 - 12.00  - Wystawa prac połączona z wyborem najlepszej pracy

  12.00 - 13.00 – Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe i sportowe oraz obiad

  13.30 -16.30 -  Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe, oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 - Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe).

   

  Dzień drugi …….

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne(układanki, kolorowani oglądanie programów telewizyjnych zabawy rekreacyjne -sportowe, gry stolikowe)

  8.20 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej, sportowe

  9.30 -Wyjście do biblioteki ul.Al KEN 139

  9.45 -Wyjście do kina ”Dom Sztuki” na film” gr 3 i 4

  12.30 -Powrót grup do szkoły oraz obiady dla wszystkich

  13.30-Zajecia multimedialne, świetlicowe komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe, oraz podwieczorek dla wszystkich.

  16.30-Zajecia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe)

   

  Dzień trzeci…………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne()

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatyczniej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen gr 3, 4

  9.45 -Wyjście na lodowiskogr.1,2

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiady dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe.

  16.30 -Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki ,zabawy ruchowe).

   

  Dzień czwarty ……………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne()

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen  gr.4

  9.45 -Wyjście do domu kultury ”Imielin”-np. nauka tańca

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiad dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 -Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe)

   

  Dzień piąty …………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne(…)

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen”warszawianka”gr.1.2.3

  9.45 -Wyjście do kina ”Dom Sztuki” na film

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiad dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 -Zajęcia dowolne(…)

   

   

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2019_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

   

   

   

   

 • ZAPROSZENIE

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 81

  im. Juliana Ursyna Niemcewicza,

  Rada Pedagogiczna,

  Uczniowie oraz Rodzice

  mają zaszczyt zaprosić

  na obchody 60-lecia szkoły

  połączone ze zmianą patrona

   

  *31 maja 2019 r. o godz.12.00   Sesja naukowa p.t.„Dzieje Szkoły Podstawowej nr 81 w latach 1959-2019” w Szkole Podstawowej nr 81   przy ul.. Puszczyka 6

   

  *1 czerwca 2019 r. w godz.10.00-14.00  Festyn „Święto ulicy Puszczyka” – piknik naukowy (harmonogram w załączniku)

   

   

 • „Lato w mieście 2019”

  „Lato w mieście 2019”

  Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście 2019” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane jest:

  dostarczenie zgodnie z harmonogramem zapisu w terminie od 7 maja od godziny 8.00 do 16 maja do godz. 16.00  karty kwalifikacyjnej wraz z  potwierdzeniem wniesionej opłaty za posiłki lub  zaświadczenia z macierzystej szkoły o zwolnieniu z opłat.

  Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł - w tytule przelewu prosimy podać: "żywienie lato w mieście 2019", nazwisko i imię dziecka, termin uczestnictwa w akcji, nr szkoły do której dziecko uczęszcza.

  Nr konta: 61103015080000000550351072. Szkoła Podstawowa nr 81 Warszawa, ul. Puszczyka 6.


 • Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

  Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

  IV turnus (12 - 30  sierpnia 2019).

  Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w okresie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. Opłatę za dyżur w wysokości 150,00 zł. (stawka dzienna - 10,00 zł), należy wpłacić na rachunek bankowy: 61 1030 1508 0000 0005 5035 1072, Szkoła Podstawowa nr 81 Warszawa, ul. Puszczyka 6, w treści przelewu należy wpisać: "żywienie - dyżur wakacyjny sześciolatka - nazwisko, imię dziecka, nr placówki, do której dziecko obecnie uczęszczać”.

 • LATO W MIEŚCIE

  Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

  Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji

  lato_w_miescie.docx

 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  na prośbę URZĘDU M.ST. WARSZAWY Dzielnica Ursynów zamieszczamy pismo Pani  Prezydenti Renaty Kaznowskiej:

  SC_MF311-1190405130300_(003).pdf

 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły informuje, że nasza szkoła nie przystępuje do strajku, jednakże na prośbę  URZĘDU M.ST. WARSZAWY
  Dzielnica Ursynów  przekazujemy

   w załączeniu:

  1. list Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców,
  2. Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

   

  List_Prezydenta_m.st._Warszawy_do_rodzicow.pdf

  Wzor_wniosku_zus.pdf

  Wzor_oswiadczenia(1).pdf

 • URSYNOWSKA EKOLIGA

  URSYNOWSKA EKOLIGA

  zbiórka makulatury w naszej szkole odbędzie się 9 kwietnia i 7 maja w godzinach 7.00 – 9.00

 • RODO

  23.01.2019

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  przez Szkołę Podstawową nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

  realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Warszawa, ul. Puszczyka 6 (dalej: Administrator)

  W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

  W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
  o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres e-mail:ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl.,

  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Ochrony Danych, Anna Polarczyk, 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6.

  Skąd mamy dane osobowe ?

  Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

  1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
  2. współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
  3. zatrudniania osób placówce,
  4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
  5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania  

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

  W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

  Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
  i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

  Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

  Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).    

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

  W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

  W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

  Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

  Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

  Państwa dane przechowujemy:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez ……….. od jego zakończenia,
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

   

  Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

  Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
  w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

  Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursyno.oswiata.iod1@edu.um.warszaswa.pl, lub telefonicznie pod nr 226436026 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

  Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.

 • Program "Lato w Mieście 2019"

 •       Zapraszamy  wszystkich rodziców dzieci sześcioletnich do zainteresowania się ursynowskim projektem „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”. 

   

  List_do_Rodzicow_(1).docx

   

                                                                                        „AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”                             

   

 • Aktywny sześciolatek

   
   
   
   
   
   
                                                                                                 „AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”
   
   
   
   
   
  „Aktywny Sześciolatek w I klasie”
  W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.
  Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:
  4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
  atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
  nauczanie z wykorzystaniem metody projektu - jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) - metoda może być stosowana już w przedszkolu,
  naukę na I zmianę,
  4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,
  program „Sześciolatek bez prac domowych”,
  udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa
  oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:
  wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,
  potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej - znać numery 112, 999, 997, 998,
  wskazywać i nazywać przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,
  umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;
  wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
  w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,
  potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,
  udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):
  „Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych - nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).
  „Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
  i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).
  bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
  udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia: „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.
  możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
  zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny, prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.
   
 • List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 • WARUNKI UBEZPIECZENIA I INFORMACJE RODO

 • HARMONOGRAM PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO 2018/2019

 • Nowa organizacja ruchu wokół szkoły

 • Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy

  Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy
 • Szkoła Bliżej Nauki

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć