Wiadomości

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY - podtrzymanie stanowiska Rady Pedagogicznej

   

  Dyrekcja Szkoły przekazuje do wiadomości publicznej stanowisko Rady Pedagogiznej w związku z niedotrzymaniem przez Przewodniczącego Rady Rodziców ustnej umowy , która miała miejsce w dniu 3 marca 2017r. podczas spotkania Przewodniczącego Pana Marka Królikowskiego a przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

   

  File.pdf_RP.pdf

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły oraz Rada Pedagogiczna zapraszają na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017,

  które odbędzie się 23 czerwca na forum o godzinie 9.30 dla uczniów klas  0 – 3 i o godzinie 11.00 dla uczniów klas  4 – 6.

  Po uroczystym zakończeniu uczniowie klas 0a, 1a, 2c, 3. oraz 4 – 6 spotkają się z wychowawcami w salach.

   

  Poniższe klasy najpierw spotykają się z wychowawcami o godzinie 8.30 w salach, a następnie uczestniczą w uroczystym zakończeniu roku szkolnego na forum o godzinie 9.30:

  Kl. 0b – s. 7

  Kl. 2a – s. 1

  Kl. 2b – s. 3

  Kl. 2d – s. 6

   

 • W_dniach__od_9_do_14_czerwca_2017_r.doc

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2017" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   


   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   


   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w  wodę do picia oraz nakrycia głowy tudzież strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   


   

  PLAN DNIA AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2017"

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

   

  7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

   

  8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do wyjścia.

   

  9.00-12.00  - Zajęcia planowane: wycieczki, spacery, zajęcia z instruktorami, wyjścia na zewnątrz placówki.

   

  12.00-13.30 - Obiad, relaks po obiedzie.

   

  13.30-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw, wyjścia do kręgielni.

   

  16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.

   

   


   

  UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30. Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 14 lipca  2017 r., we wniosku należy wskazać dni,w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   


   

 • KOMUNIKAT DYREKTORA

 • KOMUNIKAT DYREKTORA

 • Rowerowy Maj

  Szanowni Państwo,

  Nasza szkoła w maju przystąpi do kampanii „Rowerowy Maj” – celem akcji jest promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja  komunikacji rowerowej ( jazdy na  hulajnodze, rolkach, wrotkach, deskorolce).

  Zachęcamy do udziału w kampanii.   Uczniowie, którzy zdobędą dużą ilość punktów otrzymają nagrody.

  Kampania trwa w dniach  4 – 31 maja 2017r. Codziennie rano będzie sprawdzany sposób dotarcia uczniów do szkoły i odnotowany w dzienniku elektronicznym „Rowerowego maja”.  Uczniowie dostaną naklejki, które będą wklejali do „Książeczek rowerowych” – (otrzymają je od wychowawców).

  Dla bezpieczeństwa dzieci  przypominany o kaskach i  ochraniaczach.

  Zgodnie z przepisami  dzieci do lat 10 przyjeżdżają rowerem do szkoły pod opieką  osób dorosłych.

  Wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni przez trenerów „Rowerowego maja”, aby w sposób bezpieczny podczas tej kampanii dotrzeć do szkoły.

  Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają Rodzice.

   

 • Komunikat Dyrektora Szkoły

  Dyrektor SP  81 informuje, że w roku szkolnym 2016/17 uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w następujące dni wiosennej przerwy świątecznej:

  13.04.2017 (czwartek) w godzinach od 7.00 do 17.00

  14.04.2017 (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

  18.04.2017 (wtorek) w godzinach od 7.00 do 17.00

   

  Prosimy o złożenie wniosku do sekretariatu szkoły do dnia 11 kwietnia 2017r.

   

  Dyrektor_SP__81__informuje.docx

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • zebranie 9.05.2017

  PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA

  9 maja 2017

  PROPOZYCJE OCEN, ZAGROŻENIA

  Klasa

  Sala

  Wychowawca

  godzina

  1a

  8

  Alicja Kozik

  17.00

  2a

  1

  Bożena Kołacz

  18.00

  2b

  3

  Izabela Grzelak

  17.00

  2c

  1

  Bożena Żmijewska

  17.00

  2d

  6

  Bożena Karczmarska

  18.00

  3a

  6

  Bożena Kołacz

  17.00

  3b

  4

  Izabela Grzelak

  18.00

  3c

  7

  Agnieszka Sawicka

  17.00

  3d

  4

  Izabela Maciejewska

  17.00

  4a

  10A

  Ewa Cieśla

  17.00

  4b

  4A

  Elżbieta Wojda

  17.00

  4c

  11

  Barbara Zielińska

  17.00

  5a

  20

  Anna Paprocka

  17.00

  5b

  5

  Maria Błaszkowska

  17.00

  6a

  10

  Małgorzata Kowalczyk

  17.00

  6b

  2

  Agnieszka Zielińska

  18.00

  6c

  9

  Maciej Kapera

  18.00

  Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, oczekują na Rodziców w pokoju nauczycielskim (forum).

   

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Szanowni Państwo

  W związku z przystąpieniem SP81 do strajku zorganizowanego przez ZNP, jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o zatrzymaniu dziecka w domu, zwracamy się z prośbą o odwołanie obiadu  najpóźniej  do 30.03.3017 (czwartek) do godz. 9.00 dla dziecka nieobecnego w dniu 31.03.2017 r. (piątek).

  Informację powyższą potrzebujemy celem zaplanowania i zorganizowania posiłków w wyżej wymienionym dniu.

  Z poważaniem

  Dyrekcja Szkoły

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Szanowni Rodzice

  Dyrekcja szkoły informuję,  że w związku z planowanym na 31.03.2017 r. strajkiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi organizowanym przez ZNP zostanie zapewniona przez dyrekcję szkoły organizacja opieki nad wszystkimi wychowankami i uczniami korzystającymi tego dnia z edukacji przedszkolnej i szkolnej, bez względu na liczbę nauczycieli przystępujących do strajku.

  Jednocześnie informujemy, że całodniowy strajk w dniu 31.03.2017 r. dotyczy tylko

  i wyłącznie nauczycieli, natomiast wszystkie zajęcia dodatkowe płatne, odbędą się bez zmian.

  Z poważaniem

  Dyrekcja SP81

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Dyrekcja Szkoły informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez Społeczną Radę Rodziców  e’maile zawierające dane osobowe Rodziców/ opiekunów prawnych (imię, nazwisko, adres).

  Powyższe informacje dotyczą wpłat na konto Społecznej Rady Rodziców.

  Jednocześnie Dyrekcja Szkoły informuje, że szkoła nie przekazała Społecznej Radzie Rodziców  żadnych danych osobowych uczniów, Rodziców/ opiekunów prawnych.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć