Aktualności

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Nowa strona internetowa szkoły

  Serdecznie zapraszamy na nową stronę internetową szkoły

  https://sp81.ursynow.warszawa.pl/

 • LATO W MIEŚCIE

  AKCJA LATO W  MIEŚCIE 2021

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2021" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane. Istnieje mozliwość zamiany wyjścia dziecka z inną grupą. ( o ile będą wolne miejsca w danej grupie) Prosimy o kontakt z wychowawcą grupy. 

  Jednocześnie informujemy, że w związku z Państwa oczekiwaniami podział na grupy nastąpi pierwszego dnia akcji.

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki

  najpóźniej do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   

   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 27.08.2021 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot. Zwroty nastąpią po rozliczeniu Akcji „Lato w Mieście”.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2021" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   

   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w  wodę do picia oraz nakrycia głowy tudzież strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   

   

  PLAN DNIA AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2021"

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

   

  7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

   

  8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do wyjścia.

   

  9.00-12.00  - Zajęcia planowane: wycieczki, spacery, zajęcia z instruktorami, wyjścia na zewnątrz placówki.

   

  12.00-13.30 - Obiad, relaks po obiedzie.

   

  13.30-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw, wyjścia do kręgielni.

   

  16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.

   

   

 • Wirtualny spacer po Szkole Podstawowej nr 81

   

   

  Wirtualny spacer po Szkole Podstawowej nr 81

  link poniżej:

 • DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS  PIERWSZYCH    I   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS  PIERWSZYCH    I   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 •   DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

               

   

   

   

   

   

   

                  

                   DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS  PIERWSZYCH 

    I   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Szanowni Państwo,

                   serdecznie zapraszamy na Wirtualne  Spotkanie, które rozpocznie się w naszej szkole 3 marca o godzinie 16.00.

   

   

   Przygotowaliśmy dla Państwa:

  • prezentację, w której znajdą się najważniejsze informacje o szkole,
  • wirtualny spacer po szkole – pokażemy nasze klasy, korytarze, szatnie, boisko, świetlicę, stołówkę,
  • odpowiemy na wcześniej przesłane do nas pytania.

  Pytania prosimy przesyłać na adres  sp81@edu.um.warszawa.pl  do 28 lutego włącznie.

   

  Z poważaniem

  Marzena Dąbrowska

  Dyrektor SP 81

   

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  przez Szkołę Podstawową nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

  realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Szkoła Podstawowa  nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Warszawa, ul. Puszczyka 6 (dalej: Administrator)

  W jaki sposób można uzyskać  informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

  Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy kierować do  wyznaczonego  przez Administratora inspektora danych osobowych. Oto dane kontaktowe:

     Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Dolata

  tel. 22/2775106, email: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl

  Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Marta Ostasz

  tel. 22/2775107, email: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl    

  lub pisemnie na adres Administratora.

  Skąd mamy dane osobowe ?

  Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

  1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
  2. współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
  3. zatrudniania osób placówce,
  4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
  5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania  

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c, art.9 ust. 2 lit. a).

  W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

  Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
  i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

  Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

  Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).    

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

  W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

  W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

  Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

  Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw Administratora, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

  Państwa dane przechowujemy:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez okres prawem określony, od jego zakończenia,
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

   

  Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

  , poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
  w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

  Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszaswa.pl, ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszaswa.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora.

  Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

   

 • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

  Szanowni Państwo,

  zalecamy wysyłanie wniosków drogą elektroniczną na adres sp81@edu.um.warszawa.pl

 • Zmiany w rekrutacji

  Komunikaty na stronie www BE dot. zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach):

  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

   

   

   

   

  Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z koronawirusemWnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

   

   1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

   

  Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

   Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

  2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

  !! Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з #коронавірус:

  Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

  1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

  2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою. 

  У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

   

 • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

   

  Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

   

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

  Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

  Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

   

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę Urzędu Dzielnicy informujemy: 

  „Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

   

 • „URSYNÓW GRA DLA JULKA WRÓBLA”.

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły pragnie zaprosić Państwa do udziału w Akcji Charytatywnej, w ramach której odbędzie się koncert „URSYNÓW GRA DLA JULKA WRÓBLA”.

  Miejsce i czas akcji to:

   Szkoła Podstawowa nr 340 przy ul. Lokajskiego,

  1 marca 2020 roku w godzinach 11.00 – 15.00

   

  Nasza szkoła odpowiedzialna jest za część artystyczną tego spotkania.

  Jednocześnie Dyrekcja bardzo dziękuje Pani Agnieszce Pieśko  - za olbrzymie zaangażowanie w tworzenie i prowadzenie od strony artystycznej całej imprezy oraz Panu Tomaszowi Maciejczykowi – za zaangażowanie i inspirację w tworzeniu tego wydarzenia.

  To dla nas zaszczyt pracować z takimi Rodzicami.

  W akcję włączą się również wolontariusze -  30 uczniów oraz 30 nauczycieli z naszej szkoły, a także absolwenci: Maciej Grabowski, Stefania Kowal, Nikodem Maciaszek, Amelia Przepiórka.

  Historia chorego chłopca bardzo poruszyła naszą społeczność. Julek jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego.

  Do udziału w koncercie zaproszeni :

  Pan Robert Cieśla

  Pan Wojciech Jeschke

  Pan Robert Kaczmarek

  Pani Stefania Kowal

  Pani Kamila Malik

  Pani Monika Mrozowska

  Pan Michał Masłoń

  Pani Agnieszka Szklarz

  Promni - Ludowy Zespół Artystyczny SGGW im. Z. Solarzowej

  Wujek Samo Zło  - Pan Maciej Gnatowski

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

   

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja zaprasza Rodziców Uczniów klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

  na spotkanie informacyjne,które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 17.30.

   

 • SIEGNIJ PO WIĘCEJ

  Tu jest realizowany projekt: 

  Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

  Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM

  na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r. 

   

  Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy, kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

   

  Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

  Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

   

   

 • OGARNIJ INŻYNIERIĘ

 • Informacja o piłkarskim turnieju charytatywnym i licytacji, aby wesprzeć Julka

 • Zima w mieście 2020

  Szanowni Państwo,

  Informujemy , iż w dniu 14.01.2020 r. o  12.00 rozpoczną się zapisy do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście 2020".  

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

  oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

  https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

   

 • LATO W MIEŚCIE 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2019" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

  Jednocześnie informujemy, że w związku z Państwa oczekiwaniami podział na grupy nastąpi pierwszego dnia akcji.

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki

  najpóźniej do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   

   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 30 sierpnia 2019 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN PUNKTU DZIENNEGO POBYTU UCZESTNICZĄCEGO W PROGRAMIE „LATO W MIEŚCIE 2019” – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81, PUSZCZYKA 6.

   

  1. Punkt dziennego pobytu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
  3. Warunki uczestniczenia ucznia w PDP:
   • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
   • złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika
   • uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie[1].
  4. Uczestnik programu w punkcie dziennego pobytu otrzymuje obiad oraz podwieczorek.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.
  6. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w programie  w terminie DO 30 KWIETNIA 2019 r. w godz. 8.00-15.30 Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć potwierdzenie dokonania płatności za posiłki przelanej na konto danej szkoły lub dokonać płatności w gotówce.[2]

   

   

  1. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w punkcie dziennego pobytu w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
  2. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie po zakończeniu programu na podstawie informacji od szkolnego koordynatora akcji informacji  dotyczącej dni, w których dziecko było nieobecne. Zwrot będzie możliwy w przypadku wpisania numeru rachunku bankowego na karcie uczestnika.
  3. Wszystkie zajęcia prowadzone w punkcie dziennego pobytu w ramach programu są

   bezpłatne.

  1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
  3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

   

   

   

  [1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

  [2] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień  12 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

   12.00 - 13.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 2

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 3

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 12.00

  Bulwary Wiślane – Legendy Warszawy

   

  Grupa 5

   

   10.00 - 12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 12.00

  Starówka – Legendy Warszawy

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

  Grupa 8

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

   

  na dzień 13 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 11.00

  Hala Sportowa ul. Hawajska 

   

  Grupa 2

   

  12.00- 13.00

  Centrum Pieniądza ul.Świetokrzyska 11/21

     

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Hala Sportowa ul. Hawajska 

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.15

  Zajęcia z szermierki

  ul.Pileckiego

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 14 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  12.30 – 13.30

  Złota Kaczka - ,,Starówka i zwierzaki’’

   

  Grupa 2

   

   10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

  Grupa 3

   

  13.00 - 14.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 5

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

     

                                                        

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 16 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

  Grupa 2

   

   10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów 

   

  Grupa 3

   

   

  12.30 – 13.30

  Złota Kaczka - ,,Sławni mieszkańcy Starówki’’

   

  Grupa 4

   

   

  14.00 - 15.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

   

   

                                                 Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 19 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 2

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 3

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 4

   

   

  12.00 – 13.00

  Kręgle ul. Pileckiego            

   

  Grupa 5

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 6

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 7

   

   10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

     

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

   

   

   

                                                       Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 20 sierpnia 2019 roku

   

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 3

   

   10.00-12.00

  Multikino film pt.,,Toy Story 4’’

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  10.15 – 11.15

  Muzeum Narodowe – zajęcia edukacyjne

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.30

  Rolki - Stegny

   

   

   

                                                           Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 21 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 12.00

  Park Dinozaurów

   

   

  Grupa 2

   

   

     10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

  Grupa 3

   

  10.30 – 11.30

  ,,Bezpieczne wakacje’’ – zajęcia z policją

   

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.30 – 11.30

  ,,Bezpieczne wakacje’’ – zajęcia z policją

   

   

  Grupa 5

   

   14.00 – 15.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

     12.00 – 13.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 7

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

           

   

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

  Złota Kaczka - ,,Starówka i zwierzaki’’

   

   

   

   

   

                                                      Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 22 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  11.30- 12.30

  Centrum Pieniądza ul.Świetokrzyska 11/21

   

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 5

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 6

   

  11.30 – 13.00

  Rolki - Stegny

   

  Grupa 7

   

  10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa       

   

   

   

   

                                                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 23 sierpnia 2019 roku

   

   

   

  Grupa 1

   

  10.15 – 11.15

  Muzeum Warszawy - ,,Przygoda na Starym Mieście’’

  ul. Rynek Starego Miasta 42

   

  Grupa 2

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 3

   

  13.00-14.00

  Kręgle ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

     10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

            

   

  Grupa 5

   

   10.00 - 12.00

  Wybrzeże Szczecińskie – Piłka plażowa

   

  Grupa 6

   

  9.00 – 10.00

   ,,Wiem, co jem’’- zajęcia kulinarne

   

  Grupa 7

   

  13.00 – 14.00

  Złota Kaczka - ,,Fryderyk Chopin i Złota Kaczka’’

   

  Grupa 8

   

   12.00 – 13.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Muzeum Karykatury ul. Kozia 11

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 26 sierpnia 2019 roku

   

   

  Grupa 1
      12.00-13.00
  Warsztaty krawieckie „Szycie”

  Grupa 2
      11.30-13.00
  Rolki - Stegny

  Grupa 3
      9.00-12.00
  ZOO

  Grupa 4

      9.00-12.00
  ZOO

  Grupa 5
       10.00-12.00
  Wybrzeże Szczecińskie – piłka plażowa


  Grupa 6
      13.00-14.00
         
  Złota Kaczka –,, Łazienki Królewskie i starożytność’’

  Grupa 7
      10.00-12.00
  Wybrzeże Szczecińskie – piłka plażowa

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 27 sierpnia 2019 roku
   

   

  Grupa 1
      10.00-11.00
  Basen ul.Koncertowa

  Grupa 2
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 3
      12.00-13.00
  Centrum Pieniądza

  Grupa 4

      10.00-12.00
  Rolki - Stegny
               

  Grupa 5
      10.00-12.00
  Rolki - Stegny
               

  Grupa 6
       11.00-12.00
  Łazienki Królewskie

  Grupa 7
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 28 sierpnia 2019 roku
   


   

  Grupa 1
      10.00-11.15
  Szermierka ul. Pileckiego

  Grupa 2
      12.00-14.00
  Kręgle ul. Pileckiego

  Grupa 3
      10.00-12.00
  Park Dinozaurów

  Grupa 4

      10.00-12.00
  Park Dinozaurów             

  Grupa 5
       10.00-12.00
  Zajęcia plastyczne          


  Grupa 6
      12.00-14.00
  Kręgle ul.Pileckiego

  Grupa 7
      10.00-12.00
  Warsztaty kulinarne

      


  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 29 sierpnia 2019 roku
   


   

  Grupa 1
      10.15-11.15
  Muzeum Warszawy „Bajki , baśnie , animacje”

  Grupa 2
      11.30-13.00
  Rolki - Stegny

  Grupa 3
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 4

      10.00-11.00
  Gry planszowe
               

  Grupa 5
      10.00-11.00
  Hala sportowa ul.Hawajska

  Grupa 6
      10.00-11.15
  Szermierka ul.Pileckiego
               

  Grupa 7
      10.00-11.00
  Gry planszowe
               

      

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  na dzień 30 sierpnia 2019 roku
   

   

  Grupa 1
      10.15-11.45
  Muzeum Historii Żydów „Polin”

  Grupa 2
      10.00-11.00
  Basen ul.Koncertowa

  Grupa 3
      12.00-13.00
  Kręgle  ul. Pileckiego

  Grupa 4

      10.00-11.00
  Hala Sportowa ul.Hawajska

               

  Grupa 5
      10.00-11.15
  Szermierka ul.Pileckiego

  Grupa 6
      10.00-11.00
  Hala Sportowa  ul.Hawajska


  Grupa 7
      12.00-13.00
  Kręgle ul. Pileckiego

      


   

   

   

   

   

  AKCJA

  „ LATO  W  MIEŚCIE  2019 ”

   

  w Szkole  Podstawowej nr 81

  ul. Puszczyka 6

  Warszawa – Ursynów

   

  Akcją „ Lato w Mieście " w roku szkolnym 2018/2019 pragniemy zainteresować cała społeczność naszej szkoły , ursynowskich okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

   

  Przyświeca nam cel zorganizowania czynnego wypoczynku pod hasłem :                                                 

   

  „W zdrowym ciele zdrowy duch.”

   

          Pragniemy zorganizować zajęcia sportowe , informatyczne oraz kulturalne.

  W ramach zajęć sportowych planujemy wyjścia na basen  . Na basenie dzieci poza zajęciami z nauki czy doskonalenia umiejętności pływania będą mogły pod nadzorem instruktora i ratownika zagrać w piłkę wodną i siatkówkę w wodzie .Wzorem roku ubiegłego w szczególności te ostatnie formy sprawiły najwięcej radości , gdyż w czasie normalnych zajęć z pływania rzadko mają możliwość próbowania swoich sił w takich dyscyplinach sportowców wodnych.

  W szkole do dyspozycji mamy salę gimnastyczną i forum , na których 33planujemy doskonalenie technik grania w tenisa stołowego, w koszykówkę,  piłkę siatkową, ręczną i nożną . Planujemy rozgrywki drużynowe .

             Dbając o sferę fizyczną dzieci nie zapominamy o ich duchu. Z myślą o nim zaplanowaliśmy  zajęcia plastyczne , wyjścia do kina, teatru , Domów Kultury oraz zajęcia informatyczne.

  Podczas zajęć informatycznych dzieci będą mogły korzystać z Internetu oraz obsługi różnych programów .
   

  Na zakończenie akcji planujemy uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród , dyplomów oraz pamiątek  z wakacji letnich.

   

   

   

  OGOLNE CELE EDUKACJI SPORTOWEJ :

  • Integracja grup .
  • Zdobycie umiejętności skutecznego porozumiewania się .
  • Ustalenie reguł i norm grupowych, wprowadzenie norm zachowania podczas Akcji „Lato  w Mieście 2019”
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących podczas wspólnych wyjść, zabaw oraz wycieczek.
  • Rozwijanie zainteresowania sportami letnimi.
  • Zdrowy styl życia – aktywność fizyczna, stymulowanie rozwoju fizycznego motorycznego oraz psychospołecznego. Zasady Fair Play.
  • Inspirowanie do twórczego i radosnego poznawania siebie – odkrywanie i pogłębianie indywidualnych możliwości oraz zainteresowań.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
  • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dorosły – dziecko, dziecko- dorosły w sytuacjach nowych (nieznanych).
  • Konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego i opieka nad dziećmi

   

  ZADANIA:

  • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez wzbogacenie wiadomości o rozgrywanych dyscyplinach i konkurencjach sportowych.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mający na celu prawidłowy rozwój
  • Wskazywanie na konieczność myślenia przyczynowo - skutkowego podczas zabaw i uprawianych sportów.
  • Kształtowanie ogólnej motoryki organizmu, ćwiczenia szybkości i wytrzymałości
  • Uaktywnienie poprzez różnorodne formy współpracy
  • Integrowanie grupy poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu; zachęcanie do nawiązywania kontaktów i współpracy
  • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
  • Kształtowanie nawyków zgodnego współdziałania w grupie oraz kulturalnego zachowania się
  • Poszerzenie repertuaru zachowań społecznych

   

   

   

   

   

  OGÓLNE CELE EDUKACJI INFORMATYCZNEJ :

   

           Jednym z najważniejszych celów edukacji informatycznej jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym. Wychowawca powinien stwarzać dzieciom warunki do  nabywania i utrwalania już nabytych umiejętności, porządkowania i wykorzystywania informacji zdobytych z różnych źródeł.

           Najlepszym sposobem gromadzenia i zdobywania informacji jest właściwie przygotowanie dzieci do korzystania z komputera i technologii informacyjnej.

           Należy również szczegółowo przedstawić dzieciom zagrożenia jakie na nie „czyhają” w sieci i omówić temat

   

  „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W CYBERPRZESTRZENI””

   

   

  CELE EDUKACYJNE

   

  • przygotowanie dzieci do poprawnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

   

   • bezpieczeństw i higiena podczas pracy – zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej

   

   • prawidłwa postawa podczas pracy z komputerem

   

  • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania

   

   • agresywne gry kmputerowe

   

   • strny internetowe z treściami dla dorosłych

   

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • wykazanie przydatności komputera w nauce, pracy , zabawie.
  • komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się
  • wzmacnianie wiary we własne siły i umiejętności
  • rozwijanie aktywności, poszerzanie wiedzy
  • umiejętność  korzystania z różnych programów

   

   

   

   

   

  Harmonogram zajęć

  Akcji „Lato  w Miesicie 2019”

  Pobyt w godz. 7.00-17.00

   

  Dzień pierwszy ……….

  7.00 - Zbiórka, podziale na grupy, zapoznanie uczestników zajęć ze szkołą.

  9.00 - 11.00 -Zajęcia (oglądanie albumów ,słuchanie płyt CD ,wykonywanie prac plastycznych)

  11.00 - 12.00  - Wystawa prac połączona z wyborem najlepszej pracy

  12.00 - 13.00 – Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe i sportowe oraz obiad

  13.30 -16.30 -  Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe, oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 - Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe).

   

  Dzień drugi …….

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne(układanki, kolorowani oglądanie programów telewizyjnych zabawy rekreacyjne -sportowe, gry stolikowe)

  8.20 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej, sportowe

  9.30 -Wyjście do biblioteki ul.Al KEN 139

  9.45 -Wyjście do kina ”Dom Sztuki” na film” gr 3 i 4

  12.30 -Powrót grup do szkoły oraz obiady dla wszystkich

  13.30-Zajecia multimedialne, świetlicowe komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe, oraz podwieczorek dla wszystkich.

  16.30-Zajecia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe)

   

  Dzień trzeci…………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne()

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatyczniej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen gr 3, 4

  9.45 -Wyjście na lodowiskogr.1,2

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiady dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe.

  16.30 -Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki ,zabawy ruchowe).

   

  Dzień czwarty ……………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne()

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen  gr.4

  9.45 -Wyjście do domu kultury ”Imielin”-np. nauka tańca

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiad dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 -Zajęcia dowolne(gry komputerowe, planszowe, układanki, klocki, zabawy ruchowe)

   

  Dzień piąty …………..

  7.00 -Zbiórka oraz zajęcia dowolne(…)

  8.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe

  9.30 -Wyjście na basen”warszawianka”gr.1.2.3

  9.45 -Wyjście do kina ”Dom Sztuki” na film

  13.00 -Powrót grup do szkoły oraz obiad dla wszystkich

  13.30 -Zajęcia multimedialne, świetlicowe, komputerowe w pracowni informatycznej i sportowe oraz podwieczorek dla wszystkich

  16.30 -Zajęcia dowolne(…)

   

   

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2019_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

   

   

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć