Aktualności

Profil szkoły Historia Przesłanie wychowawcze szkoły Misja i wizja szkoły Model absolwenta Kronika szkolna 1977-2007 COMENIUS 1 Szkola widziana oczami nauczycieli

O szkole

Misja i wizja szkoły


     Misja  i wizja szkoły


         Najwyższym dobrem dla naszej szkoły jestUCZEŃ, który w atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse naosiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej.

      Przygotowujemy do aktywnego świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się  uniwersalnymi wartościamitakimi jak : dobro,   miłość,   uczciwość, odpowiedzialność.

      Spełniając oczekiwanie środowiska,kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego  i przedsiębiorczego,  aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć we współczesnymświecie.

      Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodniez duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnegofunkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

         Naszym przesłaniem jest wykreowanieabsolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości i umiejętnościach takich,które zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Jesteśmypo to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacjiw dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu doosiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny,potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie.Wybory do samorządu szkolnego


                                                   


                                                            Dzień nauczyciela w naszej szkole  
  


                                                                                                                                              

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć