• CLIMATES Program Comenius w Szkole Podstawowej nr 81

  07.05.2009 CLIMATES
  Program Comenius w Szkole Podstawowej nr 81

  W Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie od września 2008 roku prowadzony jest dwuletni wielostronny projekt partnerski – CLIMATES (Creative Language Learning and Innovative Multicultural Activities Together in European Schools), adresowany do uczniów klas I-III. W projekcie współpracuje 12 instytucji, z 11 krajów europejskich.

  Główne cele projektu to: wyposażenie przyszłych obywateli w narzędzia, które rozwiną ich kompetencje wielokulturowe i będą promować umiejętność efektywnego współdziałania w sytuacjach różnorodnych kulturowo, a w szczególności otwartości na innych, ich kulturę, język i zwyczaje, zwiększenie roli i znaczenia twórczego podejścia do wczesnego nauczania języka obcego i wdrażanie nowoczesnych metod w celu promowania wielojęzyczności, uwrażliwianie na potrzeby innych i kształtowanie umiejętności słuchania innych mówiących o sobie i swoim życiu.

  Edukacja Wielokulturowa, w kontekście tego projektu, przede wszystkim promuje szacunek dla różnorodności i dotyczy, zarówno procesu budowania własnego dziedzictwa kulturowego i zrozumienia, że żadna kultura nie jest nadrzędna lub podrzędna do innych. Projekt ma za zadanie budzenie ciekawości i fascynacji tym, co inne, ale również piękne i intrygujące.

  Nauczyciele ze szkoły na Puszczyka odbyli już dwie wizyty w partnerskich szkołach: we Włoszech i Rumunii. W dniach 18-21 marca br. nauczycielki z Turcji poprowadziły cykl zajęć promujących swój kraj i kulturę. Polscy uczniowie uczyli się nazw kolorów po turecku, przymierzali zarówno mundurek szkolny, jak i strój ludowy, śpiewali piosenki, tańczyli, wypiekali tureckie przysmaki i poznawali wiele ciekawych obyczajów. W dniach 27 – 28 kwietnia br. nauczycielki z Wielkiej Brytanii, przeprowadziły zajęcia promujących swój kraj. Polscy uczniowie nauczyli się opowiadać legendę o świętym Jerzym, poznali historię flagi brytyjskiej i co najważniejsze mogli spróbować swych sił w komunikacji. Entuzjazm i zaangażowanie dzieci upewniły nas jak bardzo potrzebne są takie zajęcia w polskich szkołach.

  Zadaniem współczesnej edukacji nie jest już wpojenie uczniom określonej liczby wiadomości, lecz przygotowanie młodego człowieka do życia w stale zmieniającym się świecie, w którym zauważalna jest rosnąca migracja, a co się z tym łączy – efekt mieszania się kultur i różnicowania się społeczeństw.

  Polska rzeczywistość staje się coraz bardziej wielokulturowa, co nie zawsze jeszcze znajduje odzwierciedlenie w programach szkolnych. A przecież szkoła jest tym miejscem, gdzie poza wychowaniem szczególnie intensywnie przebiega proces „wychowania kulturowego”.

  W czerwcu lekcje polskiej kultury będą prowadzone dla uczniów ze Szwecji. W przyszłym roku planowane są następne wymiany.

  Zapraszamy do zakładki album fotograficzny:
  -comenius marzec 2009r.
  -comenius kwiecień 2009r.
 • "XIV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie"

  24.01.2009 W dniach 13 i 14 stycznia br. w Domu Kultury SMB Imielin jury konkursu kolęd i pastorałek pt: "XIV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie" po wysłuchaniu zgłoszonych zespołów i solistów przyznało nagrody Michałowi Karskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr 29 i Joannie Karskiej akompaniament, Natalii Majewskiej i Witoldowi Grostalowi ze Studia Piosenki w Natolińskim Ośrodku Kultury oraz zespołowi wokalno – instrumentalnemu klasy 3c ze Szkoły Podstawowej Nr 16 i scholii Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin.

  Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną Pani Małgorzacie Własnowolskiej za wkład pracy wniesiony w przygotowanie ciekawego programu konkursowego prezentowanego corocznie przez przedstawicieli obecnej kl. 3 c.

  Dyplomy otrzymali:

  1. Aleksandra Rozesłańska ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  2. Śnieżynki Pana Andersena ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  3. „Wesołe Puszczyki” ze Szkoły Podstawowej Nr 81


  oraz zespoły:

  1. Zespół wokalny Dominanta z Natolińskiego Ośrodka Kultury
  2. Zespół wokalny „Dziatwa” ze Szkoły Podstawowej Nr 81
  3. Zespół wokalno – instrumentalny Musical Kids z Gimnazjum Nr 91


  Wyróżnienie otrzymali:

  1. Ewelina Krajewska ze Szkoły Podstawowej Nr 96
  2. Maria Bajena i Barbara Świerk ze Szkoły Podstawowej Nr 16
  3. Barbara Gadomska i Magdalena Motyka z Klubu A4
  4. DUO PLUS


  oraz zespoły:

  1. Kapela Pana Andersena ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  2. Schola „Do góry nogami” z Parafii pw. Św. Ojca PIO
  3. Zjednoczone Siły Rodzicielsko Nauczycielskie Szkoły Przymierza Rodzin


  Konkurs zorganizował Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy we współpracy z Parafią p.w. Św. Tomasza Apostoła i Domem Kultury IMIELIN
 • NASZA SZCZĘŚLIWA PRZYGODA

  20.01.2009 „Mózg to mechanizm
  dążący do sukcesu”
  Tony Buzan

  NASZA SZCZĘŚLIWA PRZYGODA

  Słysząc pytanie ,,Co to jest mózg?” już w ciągu sekundy potrafimy podać gotową, a przede wszystkim właściwą odpowiedź. Niektórzy potrafią nawet wiernie przytoczyć informacje zawarte na przykład w słowniku języka polskiego- ,,mózg to część układu nerwowego znajdujacego się wewnątrz czaszki u człowieka i zwierząt”, inni powiedzą krótko i zwięźle, że mózg to umysł; rozum.
  Kolejne pytanie ,,Co lubi mózg?” może u niektórych (zwłaszcza tych najmłodszych odbiorców) wywołać lekkie zmieszanie, chwilę zwątpienia, czy wreszcie poczucie niewiedzy. Chcąc uniknąć w przyszłości takiej sytuacji postanowiłam włączyć swoją klasę II b do wyjątkowego programu pod hasłem ,,Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje”. Po zapoznaniu się z proponowanymi scenariuszami ciekawych zajęć edukacyjnych, uznałam, iż dany projekt edukacyjny godny jest mojej uwagi, poświecenia czasu i wspólnej energii.
  Głównym celem tegoż projektu i zamysłem autorki p. Jagody Wąsowskiej było zaprezentowanie uczniom różnych metod skutecznej edukacji, aby dzieci mogły uczyć się łatwiej, szybciej, efektywniej i radośniej.
  Moja klasa II b dowiedziała się, jak zbudowany jest mózg oraz jakie funkcje i możliwości znajdują się w poszczególnych półkulach. Nasze lekcje stopniowo wzbogacane były podstawowymi ćwiczeniami z zakresu Gimnastyki Mózgu. Wykonywane wspólnie w klasie, a potem niejednokrotnie samemu w domu zabawy z wykorzystaniem ruchu np. ruchy naprzemienne, Pozycja Dennisona, miały za cel pobudzić określone funkcje mózgu, ułatwić percepcję i stymulować koordynację wzrokową, słuchową oraz czuciowo - ruchową. Nasz czas lekcyjny wypełniały również logiczne zagadki, niebanalne rebusy, zabawy z elementem relaksu, gimnastyka oka, czy wreszcie ćwiczenia na koncentrację i masaże.
  Główne zagadnienie podczas zajęć edukacyjnych zawsze zawarte było w interesującej bajce. To ona wprowadzała uczniów w przewodni temat, ale pozwalała też ćwiczyć nasze uważne słuchanie ze zrozumieniem, koncentrację, rozwijała dziecięca, bezgraniczną wyobraźnię. Ja jako nauczyciel – wychowawca tym samym chętnie włączałam się w inny ważny program ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
  Niejednokrotnie różnym naszym poczynaniom towarzyszyła muzyka, która jest przecież wspaniałym czynnikiem relaksacyjnym, umożliwia synchronizację obu półkul mózgowych, tworzy miły nastrój, wywołuje pozytywne emocje, a przede wszystkim wprowadza mózg w stan kreatywnego uczenia się.
  Po zakończeniu programu ,,Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje” wszyscy razem - z dużym entuzjazmem i głową pełną nowych informacji oraz umiejętności – przystąpiliśmy do kolejnego ostatniego już etapu tego przedsięwzięcia. Przed nami było nie lada zadanie, a mianowicie udział w konkursie plastycznym. Musieliśmy za pomocą dowolnej techniki plastycznej wykonać pracę w kształcie talerza na temat CO LUBI MÓZG? Z pomocą ruszyli też chętni rodzice. To było niezapomniane przeżycie. Nasze liczne czynności: rwanie gazety na drobne kawałki, wyrabianie kleju z mąki i wody, dokładne formowanie przeróżnych warzyw i owoców, wreszcie lepienie z plasteliny orzechów, migdałów i barwnych ryb, wykonywaliśmy najlepiej jak tylko potrafiliśmy. Praca przebiegała szybko i zgodnie, a towarzyszył nam nie tylko twórczy zapał, ale radość i poczucie dużej odpowiedzialności. Czuliśmy dumę i szczęści, kiedy zadanie dobiegło końca. Żeby tego było mało, ułożyliśmy krótki wierszyk jako swoiste podsumowanie i prosta odpowiedź na kluczowe pytanie CO LUBI MÓZG?.
  Potem już tylko czas oczekiwania na werdykt. Jeszcze w starym 2008 roku otrzymałam fantastyczną wiadomość z Instytutu Kreatywnej Edukacji. Klasa IIb ze Szkoły Podstawowej Nr 81 w Warszawie wygrała konkurs plastyczny ! Na ok. pół tysiąca nadesłanych z całej Polski prac nasze wspólne dzieło zajęło I miejsce.
  Dzisiaj 15 stycznia 2009r. - miesiąc po ogłoszeniu wspaniałej nowiny – radość moich uczniów przybrała niebotyczny wymiar. Przedstawiciele Kids’Lab osobiście podziękowali nam za udział w projekcie, pogratulowali w imieniu swoim i sponsora firmy Merck zwycięstwa i przekazali nam główną nagrodę – komputerowy zestaw multimedialny dla klasy (komputer, monitor, drukarkę). Nasze niezapomniane spotkanie wzbogacił krótki występ. Wszystkie WESOŁE PUSZCZYKI zaśpiewały piękne polskie kolędy oraz zagrały na instrumentach perkusyjnych. Brawom nie było końca. Kolejny raz usłyszeliśmy pod swoim adresem ciepłe, miłe słowa. Za wszystkie bardzo dziękujemy i solennie obiecujemy, że będziemy dalej śpiewać, malować, a co najważniejsze uczyć się, by wiedzieć coraz więcej i stawać się mądrym, ciekawym świata człowiekiem.

  Dziękuję swoim uczniom i życzę im dalszych sukcesów, a także nie kończącego się zapału do nauki oraz zabawy. Wszystkim czytającym ten tekst przesyłam serdeczne pozdrowienia.
  Małgorzata Hryniewicz- Czarnecka
  Wychowawca kl.II b w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie.
  neurologopeda
 • Zaproszenie

  11.01.2009 EFEKT Studia Profesjonalnej Wiedzy
  http://efekt.spw.w.interia.pl
  http://efekt99.eu
  e- mail: efekt.spw@interia.pl


  Stworzone zajęcia pozalekcyjne adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Są to „kursy efektywnych technik uczenia się”.


  Charakterystyka zajęć.

  „Kursy efektywnych technik uczenia się” zostały opracowane przez psychologów, pedagogów i metodyków.
  Celem ich jest zmiana nawyków uczenia się u dzieci. Aby sprostać wymaganiom szkoły, wyposażamy uczniów w umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami pamięciowymi, które wprowadzamy i utrwalamy na materiale szkolnym z uwzględnieniem testów kompetencji.
  Używanie technik pamięciowych podczas uczenia się daje zaskakujące efekty: poprawa pamięci, poprawa ocen, umiejętność organizacji czasu nauki.
  Jednocześnie rozszerzamy u dzieci umiejętność koncentracji uwagi,
  co jest podstawą w procesie uczenia się.
  Zajęcia zawierają szereg ćwiczeń usprawniających współpracę półkul mózgowych (kinezjologia edukacyjna).
  Dzięki naszym zajęciom dzieci uczą się chętnie, samodzielnie, odnoszą sukcesy w szkole, unikają korepetycji i znacznie skracają czas nauki.

  Na kurs ,,EFEKTU” składają się:
  • techniki pamięciowe
  • notowanie nielinearne
  • nauka obcych słówek
  • koncentracja
  • organizacja powtórek materiału szkolnego
  • kreatywność (pomysłowość, zaradność)

  Dzięki kursowi dzieci uzyskują:
  • lepszą pamięć (zapamiętują szybko i trwale wiadomości szkolne)
  • lepszą koncentrację
  • szybsze przyswajanie słownictwa w j. obcym
  • lepsze oceny
  • więcej wolnego czasu


  Całość kursu obejmuje 32 spotkania dla dzieci oraz 4 spotkania treningowe dla rodziców.
  Zajęcia prowadzone są w tygodniu po południu lub w sobotę rano w szkole, do której uczęszczają dzieci.
  Każde ze spotkań trwa 2 godziny (120 minut), prowadzimy je raz w tygodniu przez kolejne 8 miesięcy.
  Ukończenie takiego kursu wystarcza, by dziecko samodzielnie potrafiło odnosić sukcesy w szkole przez następne lata i posługiwać się podczas nauki technikami pamięciowymi.
  „Kursy efektywnych technik uczenia się” to 3 odrębne programy dla trzech grup wiekowych:
  1. grupa – nauczanie początkowe
  2. grupa – nauczanie blokowe (klasy IV – VI) ( w naszej szkole)
  3. grupa – gimnazjum


  „Kursy efektywnych technik uczenia się” są zajęciami płatnymi.
  Rodzice opłacają zajęcia w miesięcznych ratach.
  Całość opłaty za kurs dla dziecka wynosi 880 zł, (miesięcznie 110 zł),
  czyli godzina lekcyjna kosztuje około 10 zł 30 gr.

  W naszej szkole kurs będzie prowadzić pani Elżbieta Wojda.

  Kurs rozpocznie się z początkiem II semestru.
  Zapisy i wszelkie informacje u pani Elżbiety Wojdy.
 • Gratulujemy

  11.01.2009 Gratulujemy  Alicja Błaszczyk to niezwykle skromna osoba. Na moją prośbę, by napisała o swoim sukcesie, który odniosła podczas zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, nie zrobiła tego, by się nie chwalić. Zamiast tego powstał tekst o tym, czym są zajęcia, w których uczestniczyła.

  Alicja Błaszczyk została najlepszą studentka II semestru Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Nie było to łatwe zadanie. Warunkiem ukończenia zajęć była nie tylko frekwencja, ale i dobrze napisany test z wiedzy ekonomicznej. 16 grudnia w gronie 115 „studentów” Ala przystąpiła do egzaminu. Okazała się najlepsza. Pokonała 114 swoich rówieśników, równie uzdolnionych. Wasza koleżanka uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym zdobyła tytuł Najlepszego Studenta II edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

  Nagrodą za ten wyczyn, oprócz olbrzymiej satysfakcji, był laptop dobrej klasy.

  Wszystkich, którzy chcą przeczytać informację o sukcesie Alicji Błaszczyk odsyłam na stronę http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/nagrody.php

  Malwina Warszawska
 • 09.01.2009 Odbyło się ósmego stycznia. Do naszej szkoły przybyła znana aktora, by opowiedzieć nam o sobie i przybliżyć środowisko, w którym pracuje. Redakcja gazetki „Tornado z Puszczyka” przeprowadziła z nią wywiad. Pytania ułożyliśmy już wcześniej. Podczas spotkania zadaliśmy kilka z nich.

  Tornado z Puszczyka: Jak to się stało, że została Pani aktorką?
  Adrianna Biedrzyńska: Mój ojciec chciał, żebym została farmaceutką, lecz mi to całkowicie nie odpowiadało. Gdy tylko skończyłam liceum, spakowałam małą walizeczkę i pojechałam na egzamin do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Materiał do egzaminu zbierałam przez całą szkołę średnią. Kiedy w szkole podstawowej i średniej mówiłam, że chcę zostać aktorką, to koleżanki mnie wyśmiały. A ja już od drugiego roku życia chciałam grać. Egzamin zdałam śpiewająco. I tak dziewczyna z Bydgoszczy, z miasta, gdzie nie było wielkich tradycji teatralnych, została przyjęta do najlepszej w Polsce szkoły filmowej.
  T: Jak wygląda Pani typowy dzień?
  AB: To zależy od tego, co muszę zrobić. Inaczej wygląda dzień, gdy gram w serialu, a inaczej, gdy gram w teatrze. Gdy kręcę sceny serialowe, dzień zaczynam bardzo wcześnie, bo o piątej rano, ponieważ od szóstej rano kręcimy sceny w studiu filmowym. Taki dzień kończy się około dwudziestej drugiej. Gdy gram w teatrze, to o dziesiątej spotykamy się na próbie, która przeważnie trwa do czternastej. Później jest przerwa obiadowa, a o osiemnastej spotykamy się przed spektaklem i gramy dla publiczności.
  T: W jakich serialach Pani gra?
  AB: Kiedyś miałam przyjemność grać w „Klanie”, w kilku początkowych odcinkach. Ostatnio dostałam rolę w „Barwach szczęścia”. Jestem bardzo zadowolona ponieważ moja postać bardzo dynamicznie się rozwija. Mogę wam zdradzić w tajemnicy, że będę miała trochę kłopotów z dziećmi.
  T: Jaki role gra pani najchętniej?
  AB: Najchętniej gram bohaterów komedii. Zagrać tak, by rozśmieszyć publiczność jest dużo trudniej, niż tak, by doprowadzić ją do łez. Trudno też napisać dobry scenariusz komediowy. Smutne sceny pisze się łatwiej.
  T: Wiemy, że pani córka też jest aktorką. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam jej osobę?
  AB: Michalina gra w serialu pt. „Klan” przyrodnią siostrę Jerzego. Jestem z niej bardzo dumna, jak każda matka ze swojego dziecka. Wcale nie chciałam, żeby została aktorką. Wymyśliłam, że córka zostanie chirurgiem plastycznym, to bardzo dobry zawód. Jednak jest inaczej. Moim zdaniem Michalina gra świetnie. Gra spojrzeniem i pauzą. Nigdy nie prosi mnie o radę, To dobrze, bo ja też nie chcę ingerować w jej sposób przedstawiania postaci na scenie. Nigdy nie prosi mnie też. bym ją przepytała z roli. Uważam, że to bardzo dobrze, bo Michalina nauczy się polegać tylko na sobie. Marzy mi się jedynie, by moja córka mogła grać za granicą, bo z doświadczenia wiem, że to fantastyczne przeżycie.
  T: Czy może nam Pani o tym opowiedzieć?
  AB: Miałam przyjemność grać w kilkunastu zagranicznych filmach. Musiałam nauczyć się języka włoskiego, bo w Rzymie grałam w taki sposób, że nie dubbingowano mojej roli. Z kolei do węgierskiego filmu nie była mi potrzebna znajomość tego języka. Uczyłam się fonetycznego brzmienia słów i specyficznej intonacji. Do tej pory mam w głowie węgierskie kwestie filmowe. Grałam też w filmach angielskich.
  T: Jakie są pani zainteresowania oprócz aktorstwa?
  AB: Interesuję się historię sztuki, szczególnie malarstwem. Zwiedziłam chyba wszystkie europejskie muzea. Najbardziej lubię malarstwo Vermeera, Van Gogha i Picassa.
  T: A rodzina? Czy znajduje Pani dla niej czas?
  AB: Nie tyle, ile bym chciała. Myślę, że trzeba powiedzieć odwrotnie. To rodzina znajduje dla mnie czas, by wspierać mnie w mojej pracy. Gdyby nie moja siostra – Joanna – dzieciństwo mojej córki wyglądałoby zupełnie inaczej. W domu Joanny i jej dzieci Michalina ma swój drugi dom. Gdy wyjeżdżam w trasę koncertową, kabaretową lub teatralną moja córka zostaje pod opieką siostry. Gdy jadę na koniec świata, na przykład do Stanów Zjednoczonych – zabieram córkę ze sobą.
  T: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia marzeń.
  AB: Dziękuję.


  Słowa aktorki zapisała i zredagowała Martyna Mospan z kl. 6 a
 • NIEPOWTARZALNE SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI POSTACIAMI 8 stycznia premierowe spotkanie z Adrianną Biedrzyńską.

  08.01.2009 NIEPOWTARZALNE SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI POSTACIAMI
  8 stycznia premierowe spotkanie z Adrianną Biedrzyńską.

  Każdy rozpoczynający się rok niesie ze sobą różne nowe projekty
  i zamierzenia. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 w 2009 roku postanowiła zorganizować cykl spotkań z ciekawymi, barwnymi i popularnymi postaciami życia sportowego, kulturalnego i artystycznego Ursynowa i Warszawy .
  W czwartek - dnia 8 stycznia br. w szkole przy ul. Puszczyka 6 odbyło się premierowe, poświąteczne spotkanie
  ze znaną i lubianą aktorką – ADRIANNĄ BIEDRZYŃSKĄ.
  Chociaż w młodości chciała zostać skrzypaczką, ostatecznie wybrała drogę aktorską. Dziś jest postacią związaną z filmem i teatrem, estradą
  i piosenką.
  Którą rolę wspomina pani Biedrzyńska najmilej? Czy łatwo jest pogodzić życie aktorki z codziennymi czynnościami? Na te i inne nurtujące pytania uczniowie uzyskali odpowiedzi od Pani Ady.
  Czas spędzony z Adrianną Biedrzyńską wypełniły barwne opowieści
  z ciekawego życia artystycznego, a także wspólne śpiewanie pięknych, polskich kolęd.
  Na zakończenie nasz gość w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odczytał fragment ze swojej ulubionej książki z dzieciństwa ,,Dzieci z Bullerbyn”. Ta wyjątkowa wizyta dostarczyła nam wszystkim niezapomnianych wrażeń.

 • Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Irena Czajkowska, Kazimierz Herda - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole
  Elżbieta Chromiec - Dziecko wobec obcości kulturowej
  Cindy J. Christopher - Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie
  Doris Brett - Bajki, które leczą. Część 1 i 2
  Wojciech Brejnak, Kazimierz Jacej Zabłocki - Dysleksja w teorii i praktyce
  Judit Bemis, Amr Barrada - Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki
  Kathryn Geldard, David Geldard - Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele
  Frances L. Ilg - Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy
  C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer - Przestępczość wsród młodzieży. Rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka
  D. Heyne, S. Rollings - Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje
  Jane M. Healey - Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworecznych
  Erika Meyer-Glitza - Zaczarowany róg Kamila. Terapeutyczne opowiadania na dobranoc
  Erika Meyer-Glitza - Wiadomość od taty.Terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach
  Erika Meyer-Glitza - Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci
  Erika Meyer-Glitza - Jakub Pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywajacych lęki
  Robert Mac Kenzie - Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? dzieciom od 2 do 16 lat. jasne reguły pomagają wychowywać
  Josette i Ba Luvmour - Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawyuczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi
  Kevin Steede - 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
  Tomasz Wolańczyk - Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy
  Stanley Shapiro, Karen i Richard Skinulis - 50 sposobów, jak radzic sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach
  Joachim Rumpf - Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat
  Ewa Góralczyk - Choroba dziecka w twoim życiu
  Irena Dudzińska - Dziecko sześcioletnie uczy się czytać
  David Lewis - Jak wychować zdolne dziecko
  Ruth Maxwell - Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców
  Peter D. Rogers, Lea Goldstein - Narkotyki i nastolatki. Zagrożenia, zapobieganie, leczenie
  David J. Wilmes - Nie!!! alkoholowi i narkotykom
  Timothy Dimoff, Steve Carper - Jak rozpoznać, czy dziecko siega po narkotyki
 • Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  25.04.2008 Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA. Obchody Dnia Ziemi są apolityczne i dobrowolne. Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają się tysiące organizacji społecznych, mediów, samorządów oraz przedstawicieli biznesu. W roku 2008 Dzień Ziemi świętuje już ponad 200 mln osób w przeszło 140 krajach! W tym roku Dzień Ziemi w Polsce Fundacja Nasza Ziemia poświęca różnorodnym aspektom ochrony środowiska. Z okazji Dnia Ziemi w kwietniu i maju Fundacja Nasza Ziemia przygotowała szereg ekologicznych akcji:

  10, 16, 22 i 26 kwietnia 2008 roku. Partnerski Program Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga i Fundacji Nasza Ziemia, pt. - "Więcej drzew dzięki Tobie". W jego ramach wiosną 2008 roku na obrzeżach Warszawy, min. przy ruchliwych trasach krajowych, zostaną posadzone drzewa, które są naturalnym filtrem powietrza. Ich obecność w tym miejscu jest szczególnie ważna dla stolicy. W następnych latach planowane jest zalesianie terenów, które dotknięte są problemem zaniku "zielonych korytarzy" (szlaków migracji zwierząt i roślin) pod nadzorem i zgodnie z planem zalesień, i odtwarzania przyjętym przez Lasy Państwowe. W imieniu każdego Klienta, który zdecyduje się na Wyciąg Online, Citi Handlowy posadzi jedno drzewo. W wiosennej akcji sadzenia drzew wezmą udział 4 placówki oświatowe z Warszawy oraz pracownicy i Klienci Citi Handlowy. Młodzież i wolontariusze będą brali udział w akcjach zalesiania, a także wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących wiedzę na temat roli lasu dla środowiska, gospodarki i ochrony klimatu.

  Plan wydarzeń w ramach programu:
  · 10 kwietnia: udział wezmą SP nr 275 (ul. Hieronima) oraz VIII Ogród Jordanowski (ul. Suwalska) z Targówka, sadzenie na terenie Obwodu Bemowo-Koło Lasów Miejskich Warszawy;
  · 16 kwietnia: udział weźmie SP im. św. Franciszka (ul. Teresińska) z Mokotowa, sadzenie w tym samym miejscu;
  · 22 kwietnia: udział wezmą SP nr. 81 (ul. Puszczyka) z Ursynowa oraz wolontariusze Citi Handlowy, również w Obwodzie Bemowo-Koło;
  · 26 kwietnia: sadzenie w Obwodzie Bielany-Młociny razem z pracownikami i wolontariuszami Citi Handlowy. Dodatkowe informacje: Marta Szczypek, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 22 622 81 18, marta.szczypek@naszaziemia.pl lub Dominik Dobrowolski, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 0501 535 034, dominik@naszaziemia.pl.

  Od 18 do 25 kwietnia 2008 roku. Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzi leczenie wybranych drzew kasztanowca w Gdańsku i Nysie. Zabiegom ochronnym na Pomorzu będzie towarzyszyła promocja nowej broszury Programu „Pomóżmy kasztanowcom”. Dodatkowe informacje: Magda Lipiec, Fundacja Nasza Ziemia. Tel. 502 358 536, koordynator@pomozmykasztanowcom.pl
 • KLASY SPORTOWE

  DRODZY RODZICE
  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2008/2009 tworzymy w naszej szkole klasy IV (sportowe) :
  -piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców
  -lekkoatletyka.
  Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły (0222-643-60-26). Dalsze informacje o tworzącej się klasie sportowej będą podawane na naszej stronie internetowej. Informacje o zebraniu z Rodzicami będą podane w późniejszym terminie.

  CELE I ZADANIA:

  1. Wyrobienie u uczniów potrzeby stałego, samodzielnego
  działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności
  fizycznej.
  2. Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej.
  3. Przygotowanie uczniów do czynnego wypoczynku dla zachowania
  zdrowia fizycznego i psychicznego.
  4. Osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności motorycznej.
  5. Osiągnięcie poziomu sprawności technicznej i umiejętności
  w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające
  udział w zawodach sportowych i osiąganie dobrych wyników
  sportowych.

  W obecnym kształcie klasa liczy 20 uczniów tj. 10 dziewcząt i 10 chłopców.

  WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I PIŁKA NOZNA CHŁOPCÓW ORAZ LEKKOATLETYKA.

  Wyniki badań lekarskich kwalifikujących ucznia do grupy dyspanseryjnej A.
  1. Chęć zaspokojenia przez ucznia większej potrzeby ruchowej.
  2. Odpowiedni poziom cech motorycznych badany indeksem
  sprawności fizycznej.
  3. Wyniki ucznia w nauce- nie mogą to być uczniowie,
  którym nauka sprawia kłopoty.
  4. Zgoda rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej
  i udział w zawodach sportowych.  ZAJĘCIA W KLASIE SPORTOWEJ

  Zajęcia odbywają się w blokach 2 – godzinnych w wymiarze 10 godz. lekcyjnych tygodniowo i obejmują takie dyscypliny sportowe jak:

  1. lekkaatletyka
  2. gimnastyka
  3. gry zespołowe ( mini piłka koszykowa, siatkowa, nożna )
  4. pływanie
  5. atletyka terenowa
  6. elementy palanta
  7. gry i zabawy
  8. rytm, muzyka, taniec
  9. unihokej
  10. zajęcia według potrzeb i zainteresowań uczniów - rekreacja

  TREŚCI NAUCZANIA

  1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące
  rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,
  nerwowego.
  2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji
  wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
  3. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz skoki.
  4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych,
  konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych,
  tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych.
  5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające
  zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
  6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę
  o zdrowie.
  7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
  8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
  9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier,
  zabaw, form turystycznych i sportowych.

  OSIĄGNIĘCIA

  Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach
  sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad
  (np. zasada "czystej gry" w sporcie).
 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice!

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/737/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku, opłaty za obiady będą zbierane z góry, w terminach ustalonych przez szkołę, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku nie wniesienia opłaty za obiady w wyznaczonym terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą ulegają zmianie zasady odwoływania obiadów:

  1. W przypadku nieobecności ucznia szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

  2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

  Marzena Dąbrowska

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr81

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć