• Informacja dla rodziców i opiekunów wysyłających dzieci na letni wypoczynek

  13.07.2009 Informacja dla rodziców i opiekunów wysyłających dzieci na letni wypoczynek
  Dodany: 3 lipca 2009, uaktualniony: 3 lipca 2009

  W trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci rodzice, którzy wysyłają je na letnie kolonie czy obóz powinni pamiętać o kilku sprawach.

  Przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek należy dokładnie:

  - sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja),

  - dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres),

  - poznać czas jego trwania,

  - sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka.

  Ponadto należy:

  - posiadać kontakt do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka (w razie niemożności skontaktowania się z kierownikiem),

  - dowiedzieć się, czy placówka została zgłoszona do właściwego kuratorium, czyli kuratorium w miejscu trwania wypoczynku,

  - poznać warunki, w jakich będzie przebywać dziecko (domki, namioty, ośrodek),

  - znać program pobytu,

  - otrzymać (zażądać) od organizatora listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką obozu), które dziecko powinno zabrać ze sobą,

  - ustalić kwestię posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko telefonu komórkowego,

  - sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od nieszczęśliwego wypadku,

  - ustalić kwestie: kieszonkowego, przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów,

  - ustalić z organizatorem kwestie odwiedzin dziecka na placówce,

  - w wypadku pozostawania dziecka w trakcie leczenia - ustalić z organizatorem kwestie przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo czy opiekun mu w tym pomaga - jeśli tak, musi wiedzieć jakie dawki i w jakich odstępach czasowych dziecko ma je przyjmować),

  - poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe, itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników.

  Co rodzic powinien powiedzieć dziecku przed wyjazdem:

  - podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane więcej niż jeden kontakt),

  - podać numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111,

  - przekazać wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku, termin, zasady odwiedzin, organizacji wypoczynku, itp.,

  - wyjaśnić, żeby bezwzględnie informowało bezpośrednio zarówno opiekuna jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalanie się poza miejsce wypoczynku, zakupy z nieznanego źródła, itp.),

  - szczególnie małe dzieci należy uczulić na konieczność bezwzględnego stosowania się do zasad funkcjonowania na placówce (oddalanie się od miejsca pobytu, przebywanie nad wodą),

  - uświadomić dziecku, że zaraz po przyjeździe powinno odbyć się spotkanie organizacyjne, a jeśli go nie będzie, dziecko samo powinno się ubiegać o potrzebne mu informacje,

  - uświadomić dziecku, że nie powinno się bać lub wstydzić poinformowania opiekuna o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają miejsce podczas wypoczynku.


 • 21.06.2009 "Wyprawka szkolna"
  Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r.

  Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" - rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2009/2010 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

  Szczegółowe informacje o ww. programie dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Prezes fundacji „Akogo?” pani Ewa Błaszczyk

  19.06.2009 W środę 17 czerwca Szkołę Podstawową nr 81 odwiedziła aktorka, prezes fundacji „Akogo?” pani Ewa Błaszczyk. Została zaproszona przez dzieci ze świetlicy „Puszczyk”, które chciały przekazać na rzecz fundacji pieniądze pozyskane podczas corocznej loterii świetlicowej. Nie była to mała suma, bo aż 1150 zł. Również członkowie koła dziennikarskiego, redagującego gazetkę pt. „Tornada z Puszczyka”, podarowały na budowę kliniki Budzik wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej.
  Panią Ewę Błaszczyk uczniowie klas szóstych powitali dostojnym polonezem. Następnie aktorka opowiedziała o działalności fundacji „Akogo?”.
  Żeby podziękować dzieciom za ich szlachetne serce, pani Ewa Błaszczyk w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytała kilka ulubionych przez swoje córki wierszy.
  Spotkanie z aktorką, która większość czasu poświęca na działania charytatywne, było dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81 niezwykłym przeżyciem, lekcją miłości i nadziei.
 • WSPOMNIEŃ NADSZEDŁ JUŻ CZAS- MOJA REFLEKSJA PO SZKOLNYM RODZINNYM FESTYNIE.

  16.06.2009 WSPOMNIEŃ NADSZEDŁ JUŻ CZAS- MOJA REFLEKSJA PO SZKOLNYM RODZINNYM FESTYNIE.


  W każdej placówce oświatowej przez cały rok szkolny odbywają się różnorodne spotkania nauczycieli z rodzicami. Niewątpliwie do najsympatyczniejszych należą te, które pozwalają chociaż na chwilę zapomnieć o trudach i kłopotach codziennego życia. Taki niezapomniany dzień w naszej Szkole Podstawowej Nr 81 miał miejsce 6 czerwca 2009r. Odbył się wówczas VI Festyn Rodzinny, czyli Święto ulicy Puszczyka. Przewodnie hasłem tegorocznego wspólnego świętowania brzmiało ,, In varietate concordia” - ,, Jedność w różnorodności”.
  Program rodzinnego festynu był wyjątkowo bogaty, wypełniony niezliczonymi atrakcjami i pokazami. Po energicznym występie grupy tanecznej AFERA DANCE miłe słowa powitania do wszystkich zgromadzonych osób skierowała dyrektor SP 81 p. Marzena Dąbrowska. W kilku zdaniach przedstawiła również założenia i główne cele wielostronnego projektu partnerskiego CLIMATES, który prowadzony jest w szkole od września 2008r. Program Comenius rozwija wśród uczniów nie tylko kompetencje wielokulturowe, promuje tolerancję, otwartość i ciekawość dla różnorodności, ale też buduje szacunek do własnego dziedzictwa kulturowego. Kiedy więc zabrzmiały pierwsze dźwięki charakterystycznego polskiego tańca, niejedno serce wypełniła fala wzruszenia i liryzmu. Uczniowie klas V i VI spokojnym krokiem poloneza utworzyli dostojny korowód par. Wspaniale, że ów narodowy taniec chodzony wpisał się w piękną szkolną tradycję.
  Innym wiodącym tematem rodzinnego festynu była Unia Europejska. Już od sześciu lat bowiem w SP 81 realizowany jest autorski program Koła Europejskiego, w którym aktywnie uczestniczą dzieci klas I-VI. Młodzi obywatele poznają przeszłość, liczne legendy i ciekawostki swojej dzielnicy, miejscowości, kraju i wreszcie różnych państw należących do wspólnoty europejskiej. Zdobytą erudycję chętni uczniowie mogą sprawdzić w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Polsce i Krajach Unii Europejskiej ,, MAŁY POLAK- EUROPEJCZYK”. Szósta edycja odbyła się pod hasłem ,, Wielokulturowość państw UE”. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród miało miejsce właśnie podczas festynu. Liczba uczestników z różnych ursynowskich szkół podstawowych świadczy o dużym zainteresowaniu i potwierdza konieczność kontynuacji konkursu w kolejnych latach.
  Pięknym akcentem muzycznym związanym z tematyką europejską było wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej ,,Ody do radości”. Do niecodziennego występu włączyły się Wesołe Puszczyki z klasy II b , ich niezawodni rodzice, a także odważni nauczyciele. Czwartą zwrotkę pięknego utworu zaprezentowała p. Adrianna Biedrzyńska- honorowy gość naszego sobotniego świętowania. Wszyscy uczestnicy festynu mogli podziwiać nie tylko jej umiejętności wokalne, ale także recytatorskie. Znana i lubiana aktorka wzorowo odczytała kilka utworów Jana Brzechwy w ramach prowadzonej w SP 81 akcji ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

  Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem rodzinnego festynu był urokliwy i niecodzienny Koncert Laureatów I URSYNOWSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ,, I ty też masz talent”. Przegląd składał się z 5 różnych konkursów: taneczny, piosenki, plastyczny, literacki i najlepsza szkolna gazetka. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nie tylko pamiątkowymi rzeczami, ale także burzą gromkich braw, słowami uznania i podziękowania. Wszyscy mogli podziwiać różnorodne talenty i zamiłowania młodszych i tych starszych uczniów. Koncert obfitował w solowe i zespołowe śpiewy oraz w oryginalne układy taneczne. Wielką atrakcją były też gościnne występy zespołów: Contra, Relis i Team.

  Po sytym i bogatym poczęstunku przy staropolskim stole odbyło się ostatnie uroczyste rozdanie nagród II Edycji Dzielnicowego Konkursu Wiedzy o Anglii i krajach anglojęzycznych, organizowanego przez SP 81. Wszystkie trzy konkursy dzielnicowe Honorowym Patronatem objęła Burmistrz Dzielnicy Ursynów p. Urszula Kierkowska. Przekazała wyróżnionym uczniom nagrody książkowe. Pozostałe rzeczy, czyli puchary i statuetki ufundowała p. dyrektor M. Dąbrowska.

  Forum szkolne zdobiły piękne, iście profesjonalne pod względem artystycznym prace uczniowskie. Ta tęczowa i bogata tematycznie galeria dziecięcych wytworów przykuła uwagę niejednej osoby. Podobnie Kącik Ekologiczny, znajdujący się w jednej z sal lekcyjnych zgromadził wielu uczniów i ich rodziców. Dobrze było uporządkować sobie wiedzę na temat ochrony środowiska oraz przypomnieć o wartości przyrody we współczesnym świecie.
  W myśl zasady, że w sportowym ciele- zdrowy duch w czasie rodzinnego festynu odbył się w sali gimnastycznej V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 81. Przebiegał on w trzech kategoriach wiekowych: dziecko- dziecko, dziecko- rodzic i open. Ta dyscyplina sportowa zgromadziła i miłośników aktywnego wypoczynku, i wszystkich, którzy chcieli zmierzyć się z tą wydawałoby się łatwą umiejętnością. Niektóre osoby złożyły solenną obietnicę codziennego treningu, aby w kolejnym roku rywalizować z przeciwnikami.

  Tegoroczny festyn upłynął w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Byli wśród nas tacy, którzy z żalem w głosie wypowiedzieli znane i jakże prawdziwe stwierdzenie, że wszystko, co dobre szybko się kończy. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 81 już dziś serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na kolejny festyn za rok, przecież to tylko 365 dni. Zatem do zobaczenia.

  Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka
 • Porównanie podstaw programowych

  15.06.2009 Porównanie podstaw programowych w oddziale przedszkolnym i w klasie I

  1. Edukacja polonistyczna
  Dziecko kończące przedszkole:
  - zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
  - mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton głosu do sytuacji;
  - uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
  - w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach;
  - potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki;
  - potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
  - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
  - interesuje się czytaniem i pisaniem;
  - jest gotowe do nauki czytania i pisania;
  - słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami;
  - układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby: wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
  - rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.


  Dziecko kończące klasę I:
  - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia;
  - w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;
  - uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;
  - rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
  - zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
  - pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);
  - posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;
  - interesuję się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
  - korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;
  - uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;
  - rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie;
  - odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

  2. Edukacja matematyczna
  Dziecko kończące przedszkole:
  - liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
  - wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
  - ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
  - rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
  - wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
  - zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

  Uczeń kończący klasę I:
  1) W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia matematyki:
  - ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywalnych zbiorach;
  - układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie;
  - klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;
  - wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnaleźć informację (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku;
  - dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór
  2) W zakresie liczenia i sprawności rachunkowej:
  - sprawnie liczy obiekty (dostrzega dziesiątkowego systemu liczenia); wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10)
  - wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania;
  - radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;
  3) W zakresie pomiaru:
  - długości: mierzy długość, posługuje się np. linijką; porównuje długości obiektów
  - ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie że towar w sklepie jest pakowany według wagi;
  - płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
  - czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientowac się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;
  4) W zakresie obliczeń pieniężnych:
  - zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży;
  - zna pojecie długu i konieczność spłacenia go.


  3. Edukacja przyrodnicza
  Dziecko kończące przedszkole:
  - rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
  - wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości;
  - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
  - wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność)
  - potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

  Dziecko kończące klasę I:
  - rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);
  - zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
  - wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach; prowadzi proste uprawy i hodowle;
  - wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,
  - zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie traw i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów, i spalanie śmieci;
  - zna zagrożenia ze strony zwierząt: (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (trujące owoce, liście grzyby) i wie, jak zachować ;

 • REGULAMIN REKRUTACJI do klas sportowych w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 81


  REGULAMIN REKRUTACJI do klas sportowych
  w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 81


  1. Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232), Statut Szkoły Podstawowej nr 81 z oddziałami sportowymi.

  2. O przyjęcie do klasy sportowej może się ubiegać kandydat, który:
  a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie
  medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej,
  c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).


  3. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o przyjęcie do szkoły;
  b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

  4. Terminy rekrutacji:
  a) do 30 maja b.r. składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej;
  b) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej upływa w drugą sobotę czerwca;
  c) czwartego dnia (licząc dni robocze) po ostatecznym terminie przeprowadzenia prób sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej;

  d) pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego, do godziny 1500 ogłoszenie listy przyjętych do czwartej klasy sportowej.

  5. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
  a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej , dyrektor szkoły
  do dnia 28 lutego br. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną;
  b) w skład komisji wchodzą:
  - wicedyrektor jako przewodniczący,
  - nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną,
  - trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku,
  c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
  - opracowuje regulamin na dany rok szkolny,
  - prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
  (załącznik nr 1),
  - kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich,
  - ustala listę uczniów przyjętych do szkoły,
  - sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,

  Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły.


  Załączniki do regulaminu:
  1. Zasady uzyskiwania punktów.
  2. Podanie o przyjęcie do szkoły.  Wyniki testów i lista przyjętych uczniów do klas sportowych, zostanie podana
  przez dyrekcję szkoły.
 • CLIMATES Program Comenius w Szkole Podstawowej nr 81

  07.05.2009 CLIMATES
  Program Comenius w Szkole Podstawowej nr 81

  W Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie od września 2008 roku prowadzony jest dwuletni wielostronny projekt partnerski – CLIMATES (Creative Language Learning and Innovative Multicultural Activities Together in European Schools), adresowany do uczniów klas I-III. W projekcie współpracuje 12 instytucji, z 11 krajów europejskich.

  Główne cele projektu to: wyposażenie przyszłych obywateli w narzędzia, które rozwiną ich kompetencje wielokulturowe i będą promować umiejętność efektywnego współdziałania w sytuacjach różnorodnych kulturowo, a w szczególności otwartości na innych, ich kulturę, język i zwyczaje, zwiększenie roli i znaczenia twórczego podejścia do wczesnego nauczania języka obcego i wdrażanie nowoczesnych metod w celu promowania wielojęzyczności, uwrażliwianie na potrzeby innych i kształtowanie umiejętności słuchania innych mówiących o sobie i swoim życiu.

  Edukacja Wielokulturowa, w kontekście tego projektu, przede wszystkim promuje szacunek dla różnorodności i dotyczy, zarówno procesu budowania własnego dziedzictwa kulturowego i zrozumienia, że żadna kultura nie jest nadrzędna lub podrzędna do innych. Projekt ma za zadanie budzenie ciekawości i fascynacji tym, co inne, ale również piękne i intrygujące.

  Nauczyciele ze szkoły na Puszczyka odbyli już dwie wizyty w partnerskich szkołach: we Włoszech i Rumunii. W dniach 18-21 marca br. nauczycielki z Turcji poprowadziły cykl zajęć promujących swój kraj i kulturę. Polscy uczniowie uczyli się nazw kolorów po turecku, przymierzali zarówno mundurek szkolny, jak i strój ludowy, śpiewali piosenki, tańczyli, wypiekali tureckie przysmaki i poznawali wiele ciekawych obyczajów. W dniach 27 – 28 kwietnia br. nauczycielki z Wielkiej Brytanii, przeprowadziły zajęcia promujących swój kraj. Polscy uczniowie nauczyli się opowiadać legendę o świętym Jerzym, poznali historię flagi brytyjskiej i co najważniejsze mogli spróbować swych sił w komunikacji. Entuzjazm i zaangażowanie dzieci upewniły nas jak bardzo potrzebne są takie zajęcia w polskich szkołach.

  Zadaniem współczesnej edukacji nie jest już wpojenie uczniom określonej liczby wiadomości, lecz przygotowanie młodego człowieka do życia w stale zmieniającym się świecie, w którym zauważalna jest rosnąca migracja, a co się z tym łączy – efekt mieszania się kultur i różnicowania się społeczeństw.

  Polska rzeczywistość staje się coraz bardziej wielokulturowa, co nie zawsze jeszcze znajduje odzwierciedlenie w programach szkolnych. A przecież szkoła jest tym miejscem, gdzie poza wychowaniem szczególnie intensywnie przebiega proces „wychowania kulturowego”.

  W czerwcu lekcje polskiej kultury będą prowadzone dla uczniów ze Szwecji. W przyszłym roku planowane są następne wymiany.

  Zapraszamy do zakładki album fotograficzny:
  -comenius marzec 2009r.
  -comenius kwiecień 2009r.
 • "XIV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie"

  24.01.2009 W dniach 13 i 14 stycznia br. w Domu Kultury SMB Imielin jury konkursu kolęd i pastorałek pt: "XIV Wielkie Ursynowskie Kolędowanie" po wysłuchaniu zgłoszonych zespołów i solistów przyznało nagrody Michałowi Karskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr 29 i Joannie Karskiej akompaniament, Natalii Majewskiej i Witoldowi Grostalowi ze Studia Piosenki w Natolińskim Ośrodku Kultury oraz zespołowi wokalno – instrumentalnemu klasy 3c ze Szkoły Podstawowej Nr 16 i scholii Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin.

  Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną Pani Małgorzacie Własnowolskiej za wkład pracy wniesiony w przygotowanie ciekawego programu konkursowego prezentowanego corocznie przez przedstawicieli obecnej kl. 3 c.

  Dyplomy otrzymali:

  1. Aleksandra Rozesłańska ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  2. Śnieżynki Pana Andersena ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  3. „Wesołe Puszczyki” ze Szkoły Podstawowej Nr 81


  oraz zespoły:

  1. Zespół wokalny Dominanta z Natolińskiego Ośrodka Kultury
  2. Zespół wokalny „Dziatwa” ze Szkoły Podstawowej Nr 81
  3. Zespół wokalno – instrumentalny Musical Kids z Gimnazjum Nr 91


  Wyróżnienie otrzymali:

  1. Ewelina Krajewska ze Szkoły Podstawowej Nr 96
  2. Maria Bajena i Barbara Świerk ze Szkoły Podstawowej Nr 16
  3. Barbara Gadomska i Magdalena Motyka z Klubu A4
  4. DUO PLUS


  oraz zespoły:

  1. Kapela Pana Andersena ze Szkoły Podstawowej Nr 318
  2. Schola „Do góry nogami” z Parafii pw. Św. Ojca PIO
  3. Zjednoczone Siły Rodzicielsko Nauczycielskie Szkoły Przymierza Rodzin


  Konkurs zorganizował Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy we współpracy z Parafią p.w. Św. Tomasza Apostoła i Domem Kultury IMIELIN
 • NASZA SZCZĘŚLIWA PRZYGODA

  20.01.2009 „Mózg to mechanizm
  dążący do sukcesu”
  Tony Buzan

  NASZA SZCZĘŚLIWA PRZYGODA

  Słysząc pytanie ,,Co to jest mózg?” już w ciągu sekundy potrafimy podać gotową, a przede wszystkim właściwą odpowiedź. Niektórzy potrafią nawet wiernie przytoczyć informacje zawarte na przykład w słowniku języka polskiego- ,,mózg to część układu nerwowego znajdujacego się wewnątrz czaszki u człowieka i zwierząt”, inni powiedzą krótko i zwięźle, że mózg to umysł; rozum.
  Kolejne pytanie ,,Co lubi mózg?” może u niektórych (zwłaszcza tych najmłodszych odbiorców) wywołać lekkie zmieszanie, chwilę zwątpienia, czy wreszcie poczucie niewiedzy. Chcąc uniknąć w przyszłości takiej sytuacji postanowiłam włączyć swoją klasę II b do wyjątkowego programu pod hasłem ,,Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje”. Po zapoznaniu się z proponowanymi scenariuszami ciekawych zajęć edukacyjnych, uznałam, iż dany projekt edukacyjny godny jest mojej uwagi, poświecenia czasu i wspólnej energii.
  Głównym celem tegoż projektu i zamysłem autorki p. Jagody Wąsowskiej było zaprezentowanie uczniom różnych metod skutecznej edukacji, aby dzieci mogły uczyć się łatwiej, szybciej, efektywniej i radośniej.
  Moja klasa II b dowiedziała się, jak zbudowany jest mózg oraz jakie funkcje i możliwości znajdują się w poszczególnych półkulach. Nasze lekcje stopniowo wzbogacane były podstawowymi ćwiczeniami z zakresu Gimnastyki Mózgu. Wykonywane wspólnie w klasie, a potem niejednokrotnie samemu w domu zabawy z wykorzystaniem ruchu np. ruchy naprzemienne, Pozycja Dennisona, miały za cel pobudzić określone funkcje mózgu, ułatwić percepcję i stymulować koordynację wzrokową, słuchową oraz czuciowo - ruchową. Nasz czas lekcyjny wypełniały również logiczne zagadki, niebanalne rebusy, zabawy z elementem relaksu, gimnastyka oka, czy wreszcie ćwiczenia na koncentrację i masaże.
  Główne zagadnienie podczas zajęć edukacyjnych zawsze zawarte było w interesującej bajce. To ona wprowadzała uczniów w przewodni temat, ale pozwalała też ćwiczyć nasze uważne słuchanie ze zrozumieniem, koncentrację, rozwijała dziecięca, bezgraniczną wyobraźnię. Ja jako nauczyciel – wychowawca tym samym chętnie włączałam się w inny ważny program ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
  Niejednokrotnie różnym naszym poczynaniom towarzyszyła muzyka, która jest przecież wspaniałym czynnikiem relaksacyjnym, umożliwia synchronizację obu półkul mózgowych, tworzy miły nastrój, wywołuje pozytywne emocje, a przede wszystkim wprowadza mózg w stan kreatywnego uczenia się.
  Po zakończeniu programu ,,Mamo, Tato już wiem jak główka pracuje” wszyscy razem - z dużym entuzjazmem i głową pełną nowych informacji oraz umiejętności – przystąpiliśmy do kolejnego ostatniego już etapu tego przedsięwzięcia. Przed nami było nie lada zadanie, a mianowicie udział w konkursie plastycznym. Musieliśmy za pomocą dowolnej techniki plastycznej wykonać pracę w kształcie talerza na temat CO LUBI MÓZG? Z pomocą ruszyli też chętni rodzice. To było niezapomniane przeżycie. Nasze liczne czynności: rwanie gazety na drobne kawałki, wyrabianie kleju z mąki i wody, dokładne formowanie przeróżnych warzyw i owoców, wreszcie lepienie z plasteliny orzechów, migdałów i barwnych ryb, wykonywaliśmy najlepiej jak tylko potrafiliśmy. Praca przebiegała szybko i zgodnie, a towarzyszył nam nie tylko twórczy zapał, ale radość i poczucie dużej odpowiedzialności. Czuliśmy dumę i szczęści, kiedy zadanie dobiegło końca. Żeby tego było mało, ułożyliśmy krótki wierszyk jako swoiste podsumowanie i prosta odpowiedź na kluczowe pytanie CO LUBI MÓZG?.
  Potem już tylko czas oczekiwania na werdykt. Jeszcze w starym 2008 roku otrzymałam fantastyczną wiadomość z Instytutu Kreatywnej Edukacji. Klasa IIb ze Szkoły Podstawowej Nr 81 w Warszawie wygrała konkurs plastyczny ! Na ok. pół tysiąca nadesłanych z całej Polski prac nasze wspólne dzieło zajęło I miejsce.
  Dzisiaj 15 stycznia 2009r. - miesiąc po ogłoszeniu wspaniałej nowiny – radość moich uczniów przybrała niebotyczny wymiar. Przedstawiciele Kids’Lab osobiście podziękowali nam za udział w projekcie, pogratulowali w imieniu swoim i sponsora firmy Merck zwycięstwa i przekazali nam główną nagrodę – komputerowy zestaw multimedialny dla klasy (komputer, monitor, drukarkę). Nasze niezapomniane spotkanie wzbogacił krótki występ. Wszystkie WESOŁE PUSZCZYKI zaśpiewały piękne polskie kolędy oraz zagrały na instrumentach perkusyjnych. Brawom nie było końca. Kolejny raz usłyszeliśmy pod swoim adresem ciepłe, miłe słowa. Za wszystkie bardzo dziękujemy i solennie obiecujemy, że będziemy dalej śpiewać, malować, a co najważniejsze uczyć się, by wiedzieć coraz więcej i stawać się mądrym, ciekawym świata człowiekiem.

  Dziękuję swoim uczniom i życzę im dalszych sukcesów, a także nie kończącego się zapału do nauki oraz zabawy. Wszystkim czytającym ten tekst przesyłam serdeczne pozdrowienia.
  Małgorzata Hryniewicz- Czarnecka
  Wychowawca kl.II b w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie.
  neurologopeda
 • Zaproszenie

  11.01.2009 EFEKT Studia Profesjonalnej Wiedzy
  http://efekt.spw.w.interia.pl
  http://efekt99.eu
  e- mail: efekt.spw@interia.pl


  Stworzone zajęcia pozalekcyjne adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Są to „kursy efektywnych technik uczenia się”.


  Charakterystyka zajęć.

  „Kursy efektywnych technik uczenia się” zostały opracowane przez psychologów, pedagogów i metodyków.
  Celem ich jest zmiana nawyków uczenia się u dzieci. Aby sprostać wymaganiom szkoły, wyposażamy uczniów w umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami pamięciowymi, które wprowadzamy i utrwalamy na materiale szkolnym z uwzględnieniem testów kompetencji.
  Używanie technik pamięciowych podczas uczenia się daje zaskakujące efekty: poprawa pamięci, poprawa ocen, umiejętność organizacji czasu nauki.
  Jednocześnie rozszerzamy u dzieci umiejętność koncentracji uwagi,
  co jest podstawą w procesie uczenia się.
  Zajęcia zawierają szereg ćwiczeń usprawniających współpracę półkul mózgowych (kinezjologia edukacyjna).
  Dzięki naszym zajęciom dzieci uczą się chętnie, samodzielnie, odnoszą sukcesy w szkole, unikają korepetycji i znacznie skracają czas nauki.

  Na kurs ,,EFEKTU” składają się:
  • techniki pamięciowe
  • notowanie nielinearne
  • nauka obcych słówek
  • koncentracja
  • organizacja powtórek materiału szkolnego
  • kreatywność (pomysłowość, zaradność)

  Dzięki kursowi dzieci uzyskują:
  • lepszą pamięć (zapamiętują szybko i trwale wiadomości szkolne)
  • lepszą koncentrację
  • szybsze przyswajanie słownictwa w j. obcym
  • lepsze oceny
  • więcej wolnego czasu


  Całość kursu obejmuje 32 spotkania dla dzieci oraz 4 spotkania treningowe dla rodziców.
  Zajęcia prowadzone są w tygodniu po południu lub w sobotę rano w szkole, do której uczęszczają dzieci.
  Każde ze spotkań trwa 2 godziny (120 minut), prowadzimy je raz w tygodniu przez kolejne 8 miesięcy.
  Ukończenie takiego kursu wystarcza, by dziecko samodzielnie potrafiło odnosić sukcesy w szkole przez następne lata i posługiwać się podczas nauki technikami pamięciowymi.
  „Kursy efektywnych technik uczenia się” to 3 odrębne programy dla trzech grup wiekowych:
  1. grupa – nauczanie początkowe
  2. grupa – nauczanie blokowe (klasy IV – VI) ( w naszej szkole)
  3. grupa – gimnazjum


  „Kursy efektywnych technik uczenia się” są zajęciami płatnymi.
  Rodzice opłacają zajęcia w miesięcznych ratach.
  Całość opłaty za kurs dla dziecka wynosi 880 zł, (miesięcznie 110 zł),
  czyli godzina lekcyjna kosztuje około 10 zł 30 gr.

  W naszej szkole kurs będzie prowadzić pani Elżbieta Wojda.

  Kurs rozpocznie się z początkiem II semestru.
  Zapisy i wszelkie informacje u pani Elżbiety Wojdy.
 • Gratulujemy

  11.01.2009 Gratulujemy  Alicja Błaszczyk to niezwykle skromna osoba. Na moją prośbę, by napisała o swoim sukcesie, który odniosła podczas zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, nie zrobiła tego, by się nie chwalić. Zamiast tego powstał tekst o tym, czym są zajęcia, w których uczestniczyła.

  Alicja Błaszczyk została najlepszą studentka II semestru Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Nie było to łatwe zadanie. Warunkiem ukończenia zajęć była nie tylko frekwencja, ale i dobrze napisany test z wiedzy ekonomicznej. 16 grudnia w gronie 115 „studentów” Ala przystąpiła do egzaminu. Okazała się najlepsza. Pokonała 114 swoich rówieśników, równie uzdolnionych. Wasza koleżanka uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym zdobyła tytuł Najlepszego Studenta II edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

  Nagrodą za ten wyczyn, oprócz olbrzymiej satysfakcji, był laptop dobrej klasy.

  Wszystkich, którzy chcą przeczytać informację o sukcesie Alicji Błaszczyk odsyłam na stronę http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/nagrody.php

  Malwina Warszawska
 • 09.01.2009 Odbyło się ósmego stycznia. Do naszej szkoły przybyła znana aktora, by opowiedzieć nam o sobie i przybliżyć środowisko, w którym pracuje. Redakcja gazetki „Tornado z Puszczyka” przeprowadziła z nią wywiad. Pytania ułożyliśmy już wcześniej. Podczas spotkania zadaliśmy kilka z nich.

  Tornado z Puszczyka: Jak to się stało, że została Pani aktorką?
  Adrianna Biedrzyńska: Mój ojciec chciał, żebym została farmaceutką, lecz mi to całkowicie nie odpowiadało. Gdy tylko skończyłam liceum, spakowałam małą walizeczkę i pojechałam na egzamin do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Materiał do egzaminu zbierałam przez całą szkołę średnią. Kiedy w szkole podstawowej i średniej mówiłam, że chcę zostać aktorką, to koleżanki mnie wyśmiały. A ja już od drugiego roku życia chciałam grać. Egzamin zdałam śpiewająco. I tak dziewczyna z Bydgoszczy, z miasta, gdzie nie było wielkich tradycji teatralnych, została przyjęta do najlepszej w Polsce szkoły filmowej.
  T: Jak wygląda Pani typowy dzień?
  AB: To zależy od tego, co muszę zrobić. Inaczej wygląda dzień, gdy gram w serialu, a inaczej, gdy gram w teatrze. Gdy kręcę sceny serialowe, dzień zaczynam bardzo wcześnie, bo o piątej rano, ponieważ od szóstej rano kręcimy sceny w studiu filmowym. Taki dzień kończy się około dwudziestej drugiej. Gdy gram w teatrze, to o dziesiątej spotykamy się na próbie, która przeważnie trwa do czternastej. Później jest przerwa obiadowa, a o osiemnastej spotykamy się przed spektaklem i gramy dla publiczności.
  T: W jakich serialach Pani gra?
  AB: Kiedyś miałam przyjemność grać w „Klanie”, w kilku początkowych odcinkach. Ostatnio dostałam rolę w „Barwach szczęścia”. Jestem bardzo zadowolona ponieważ moja postać bardzo dynamicznie się rozwija. Mogę wam zdradzić w tajemnicy, że będę miała trochę kłopotów z dziećmi.
  T: Jaki role gra pani najchętniej?
  AB: Najchętniej gram bohaterów komedii. Zagrać tak, by rozśmieszyć publiczność jest dużo trudniej, niż tak, by doprowadzić ją do łez. Trudno też napisać dobry scenariusz komediowy. Smutne sceny pisze się łatwiej.
  T: Wiemy, że pani córka też jest aktorką. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam jej osobę?
  AB: Michalina gra w serialu pt. „Klan” przyrodnią siostrę Jerzego. Jestem z niej bardzo dumna, jak każda matka ze swojego dziecka. Wcale nie chciałam, żeby została aktorką. Wymyśliłam, że córka zostanie chirurgiem plastycznym, to bardzo dobry zawód. Jednak jest inaczej. Moim zdaniem Michalina gra świetnie. Gra spojrzeniem i pauzą. Nigdy nie prosi mnie o radę, To dobrze, bo ja też nie chcę ingerować w jej sposób przedstawiania postaci na scenie. Nigdy nie prosi mnie też. bym ją przepytała z roli. Uważam, że to bardzo dobrze, bo Michalina nauczy się polegać tylko na sobie. Marzy mi się jedynie, by moja córka mogła grać za granicą, bo z doświadczenia wiem, że to fantastyczne przeżycie.
  T: Czy może nam Pani o tym opowiedzieć?
  AB: Miałam przyjemność grać w kilkunastu zagranicznych filmach. Musiałam nauczyć się języka włoskiego, bo w Rzymie grałam w taki sposób, że nie dubbingowano mojej roli. Z kolei do węgierskiego filmu nie była mi potrzebna znajomość tego języka. Uczyłam się fonetycznego brzmienia słów i specyficznej intonacji. Do tej pory mam w głowie węgierskie kwestie filmowe. Grałam też w filmach angielskich.
  T: Jakie są pani zainteresowania oprócz aktorstwa?
  AB: Interesuję się historię sztuki, szczególnie malarstwem. Zwiedziłam chyba wszystkie europejskie muzea. Najbardziej lubię malarstwo Vermeera, Van Gogha i Picassa.
  T: A rodzina? Czy znajduje Pani dla niej czas?
  AB: Nie tyle, ile bym chciała. Myślę, że trzeba powiedzieć odwrotnie. To rodzina znajduje dla mnie czas, by wspierać mnie w mojej pracy. Gdyby nie moja siostra – Joanna – dzieciństwo mojej córki wyglądałoby zupełnie inaczej. W domu Joanny i jej dzieci Michalina ma swój drugi dom. Gdy wyjeżdżam w trasę koncertową, kabaretową lub teatralną moja córka zostaje pod opieką siostry. Gdy jadę na koniec świata, na przykład do Stanów Zjednoczonych – zabieram córkę ze sobą.
  T: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia marzeń.
  AB: Dziękuję.


  Słowa aktorki zapisała i zredagowała Martyna Mospan z kl. 6 a
 • NIEPOWTARZALNE SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI POSTACIAMI 8 stycznia premierowe spotkanie z Adrianną Biedrzyńską.

  08.01.2009 NIEPOWTARZALNE SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI POSTACIAMI
  8 stycznia premierowe spotkanie z Adrianną Biedrzyńską.

  Każdy rozpoczynający się rok niesie ze sobą różne nowe projekty
  i zamierzenia. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 w 2009 roku postanowiła zorganizować cykl spotkań z ciekawymi, barwnymi i popularnymi postaciami życia sportowego, kulturalnego i artystycznego Ursynowa i Warszawy .
  W czwartek - dnia 8 stycznia br. w szkole przy ul. Puszczyka 6 odbyło się premierowe, poświąteczne spotkanie
  ze znaną i lubianą aktorką – ADRIANNĄ BIEDRZYŃSKĄ.
  Chociaż w młodości chciała zostać skrzypaczką, ostatecznie wybrała drogę aktorską. Dziś jest postacią związaną z filmem i teatrem, estradą
  i piosenką.
  Którą rolę wspomina pani Biedrzyńska najmilej? Czy łatwo jest pogodzić życie aktorki z codziennymi czynnościami? Na te i inne nurtujące pytania uczniowie uzyskali odpowiedzi od Pani Ady.
  Czas spędzony z Adrianną Biedrzyńską wypełniły barwne opowieści
  z ciekawego życia artystycznego, a także wspólne śpiewanie pięknych, polskich kolęd.
  Na zakończenie nasz gość w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odczytał fragment ze swojej ulubionej książki z dzieciństwa ,,Dzieci z Bullerbyn”. Ta wyjątkowa wizyta dostarczyła nam wszystkim niezapomnianych wrażeń.

 • Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Irena Czajkowska, Kazimierz Herda - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole
  Elżbieta Chromiec - Dziecko wobec obcości kulturowej
  Cindy J. Christopher - Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie
  Doris Brett - Bajki, które leczą. Część 1 i 2
  Wojciech Brejnak, Kazimierz Jacej Zabłocki - Dysleksja w teorii i praktyce
  Judit Bemis, Amr Barrada - Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki
  Kathryn Geldard, David Geldard - Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele
  Frances L. Ilg - Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy
  C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer - Przestępczość wsród młodzieży. Rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka
  D. Heyne, S. Rollings - Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje
  Jane M. Healey - Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworecznych
  Erika Meyer-Glitza - Zaczarowany róg Kamila. Terapeutyczne opowiadania na dobranoc
  Erika Meyer-Glitza - Wiadomość od taty.Terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach
  Erika Meyer-Glitza - Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci
  Erika Meyer-Glitza - Jakub Pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywajacych lęki
  Robert Mac Kenzie - Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? dzieciom od 2 do 16 lat. jasne reguły pomagają wychowywać
  Josette i Ba Luvmour - Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawyuczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi
  Kevin Steede - 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
  Tomasz Wolańczyk - Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy
  Stanley Shapiro, Karen i Richard Skinulis - 50 sposobów, jak radzic sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach
  Joachim Rumpf - Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat
  Ewa Góralczyk - Choroba dziecka w twoim życiu
  Irena Dudzińska - Dziecko sześcioletnie uczy się czytać
  David Lewis - Jak wychować zdolne dziecko
  Ruth Maxwell - Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców
  Peter D. Rogers, Lea Goldstein - Narkotyki i nastolatki. Zagrożenia, zapobieganie, leczenie
  David J. Wilmes - Nie!!! alkoholowi i narkotykom
  Timothy Dimoff, Steve Carper - Jak rozpoznać, czy dziecko siega po narkotyki
 • Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  25.04.2008 Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA. Obchody Dnia Ziemi są apolityczne i dobrowolne. Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają się tysiące organizacji społecznych, mediów, samorządów oraz przedstawicieli biznesu. W roku 2008 Dzień Ziemi świętuje już ponad 200 mln osób w przeszło 140 krajach! W tym roku Dzień Ziemi w Polsce Fundacja Nasza Ziemia poświęca różnorodnym aspektom ochrony środowiska. Z okazji Dnia Ziemi w kwietniu i maju Fundacja Nasza Ziemia przygotowała szereg ekologicznych akcji:

  10, 16, 22 i 26 kwietnia 2008 roku. Partnerski Program Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga i Fundacji Nasza Ziemia, pt. - "Więcej drzew dzięki Tobie". W jego ramach wiosną 2008 roku na obrzeżach Warszawy, min. przy ruchliwych trasach krajowych, zostaną posadzone drzewa, które są naturalnym filtrem powietrza. Ich obecność w tym miejscu jest szczególnie ważna dla stolicy. W następnych latach planowane jest zalesianie terenów, które dotknięte są problemem zaniku "zielonych korytarzy" (szlaków migracji zwierząt i roślin) pod nadzorem i zgodnie z planem zalesień, i odtwarzania przyjętym przez Lasy Państwowe. W imieniu każdego Klienta, który zdecyduje się na Wyciąg Online, Citi Handlowy posadzi jedno drzewo. W wiosennej akcji sadzenia drzew wezmą udział 4 placówki oświatowe z Warszawy oraz pracownicy i Klienci Citi Handlowy. Młodzież i wolontariusze będą brali udział w akcjach zalesiania, a także wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących wiedzę na temat roli lasu dla środowiska, gospodarki i ochrony klimatu.

  Plan wydarzeń w ramach programu:
  · 10 kwietnia: udział wezmą SP nr 275 (ul. Hieronima) oraz VIII Ogród Jordanowski (ul. Suwalska) z Targówka, sadzenie na terenie Obwodu Bemowo-Koło Lasów Miejskich Warszawy;
  · 16 kwietnia: udział weźmie SP im. św. Franciszka (ul. Teresińska) z Mokotowa, sadzenie w tym samym miejscu;
  · 22 kwietnia: udział wezmą SP nr. 81 (ul. Puszczyka) z Ursynowa oraz wolontariusze Citi Handlowy, również w Obwodzie Bemowo-Koło;
  · 26 kwietnia: sadzenie w Obwodzie Bielany-Młociny razem z pracownikami i wolontariuszami Citi Handlowy. Dodatkowe informacje: Marta Szczypek, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 22 622 81 18, marta.szczypek@naszaziemia.pl lub Dominik Dobrowolski, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 0501 535 034, dominik@naszaziemia.pl.

  Od 18 do 25 kwietnia 2008 roku. Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzi leczenie wybranych drzew kasztanowca w Gdańsku i Nysie. Zabiegom ochronnym na Pomorzu będzie towarzyszyła promocja nowej broszury Programu „Pomóżmy kasztanowcom”. Dodatkowe informacje: Magda Lipiec, Fundacja Nasza Ziemia. Tel. 502 358 536, koordynator@pomozmykasztanowcom.pl
 • KLASY SPORTOWE

  DRODZY RODZICE
  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2008/2009 tworzymy w naszej szkole klasy IV (sportowe) :
  -piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców
  -lekkoatletyka.
  Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły (0222-643-60-26). Dalsze informacje o tworzącej się klasie sportowej będą podawane na naszej stronie internetowej. Informacje o zebraniu z Rodzicami będą podane w późniejszym terminie.

  CELE I ZADANIA:

  1. Wyrobienie u uczniów potrzeby stałego, samodzielnego
  działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności
  fizycznej.
  2. Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej.
  3. Przygotowanie uczniów do czynnego wypoczynku dla zachowania
  zdrowia fizycznego i psychicznego.
  4. Osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności motorycznej.
  5. Osiągnięcie poziomu sprawności technicznej i umiejętności
  w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające
  udział w zawodach sportowych i osiąganie dobrych wyników
  sportowych.

  W obecnym kształcie klasa liczy 20 uczniów tj. 10 dziewcząt i 10 chłopców.

  WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I PIŁKA NOZNA CHŁOPCÓW ORAZ LEKKOATLETYKA.

  Wyniki badań lekarskich kwalifikujących ucznia do grupy dyspanseryjnej A.
  1. Chęć zaspokojenia przez ucznia większej potrzeby ruchowej.
  2. Odpowiedni poziom cech motorycznych badany indeksem
  sprawności fizycznej.
  3. Wyniki ucznia w nauce- nie mogą to być uczniowie,
  którym nauka sprawia kłopoty.
  4. Zgoda rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej
  i udział w zawodach sportowych.  ZAJĘCIA W KLASIE SPORTOWEJ

  Zajęcia odbywają się w blokach 2 – godzinnych w wymiarze 10 godz. lekcyjnych tygodniowo i obejmują takie dyscypliny sportowe jak:

  1. lekkaatletyka
  2. gimnastyka
  3. gry zespołowe ( mini piłka koszykowa, siatkowa, nożna )
  4. pływanie
  5. atletyka terenowa
  6. elementy palanta
  7. gry i zabawy
  8. rytm, muzyka, taniec
  9. unihokej
  10. zajęcia według potrzeb i zainteresowań uczniów - rekreacja

  TREŚCI NAUCZANIA

  1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące
  rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,
  nerwowego.
  2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji
  wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
  3. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz skoki.
  4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych,
  konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych,
  tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych.
  5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające
  zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
  6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę
  o zdrowie.
  7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
  8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
  9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier,
  zabaw, form turystycznych i sportowych.

  OSIĄGNIĘCIA

  Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach
  sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad
  (np. zasada "czystej gry" w sporcie).
 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice!

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/737/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku, opłaty za obiady będą zbierane z góry, w terminach ustalonych przez szkołę, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku nie wniesienia opłaty za obiady w wyznaczonym terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą ulegają zmianie zasady odwoływania obiadów:

  1. W przypadku nieobecności ucznia szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

  2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

  Marzena Dąbrowska

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr81

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć