• KLASY SPORTOWE

  DRODZY RODZICE
  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2008/2009 tworzymy w naszej szkole klasy IV (sportowe) :
  -piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców
  -lekkoatletyka.
  Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły (0222-643-60-26). Dalsze informacje o tworzącej się klasie sportowej będą podawane na naszej stronie internetowej. Informacje o zebraniu z Rodzicami będą podane w późniejszym terminie.

  CELE I ZADANIA:

  1. Wyrobienie u uczniów potrzeby stałego, samodzielnego
  działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności
  fizycznej.
  2. Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej.
  3. Przygotowanie uczniów do czynnego wypoczynku dla zachowania
  zdrowia fizycznego i psychicznego.
  4. Osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności motorycznej.
  5. Osiągnięcie poziomu sprawności technicznej i umiejętności
  w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające
  udział w zawodach sportowych i osiąganie dobrych wyników
  sportowych.

  W obecnym kształcie klasa liczy 20 uczniów tj. 10 dziewcząt i 10 chłopców.

  WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I PIŁKA NOZNA CHŁOPCÓW ORAZ LEKKOATLETYKA.

  Wyniki badań lekarskich kwalifikujących ucznia do grupy dyspanseryjnej A.
  1. Chęć zaspokojenia przez ucznia większej potrzeby ruchowej.
  2. Odpowiedni poziom cech motorycznych badany indeksem
  sprawności fizycznej.
  3. Wyniki ucznia w nauce- nie mogą to być uczniowie,
  którym nauka sprawia kłopoty.
  4. Zgoda rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej
  i udział w zawodach sportowych.  ZAJĘCIA W KLASIE SPORTOWEJ

  Zajęcia odbywają się w blokach 2 – godzinnych w wymiarze 10 godz. lekcyjnych tygodniowo i obejmują takie dyscypliny sportowe jak:

  1. lekkaatletyka
  2. gimnastyka
  3. gry zespołowe ( mini piłka koszykowa, siatkowa, nożna )
  4. pływanie
  5. atletyka terenowa
  6. elementy palanta
  7. gry i zabawy
  8. rytm, muzyka, taniec
  9. unihokej
  10. zajęcia według potrzeb i zainteresowań uczniów - rekreacja

  TREŚCI NAUCZANIA

  1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące
  rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,
  nerwowego.
  2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji
  wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
  3. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz skoki.
  4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych,
  konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych,
  tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych.
  5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające
  zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
  6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę
  o zdrowie.
  7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
  8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
  9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier,
  zabaw, form turystycznych i sportowych.

  OSIĄGNIĘCIA

  Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach
  sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad
  (np. zasada "czystej gry" w sporcie).
 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice!

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/737/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku, opłaty za obiady będą zbierane z góry, w terminach ustalonych przez szkołę, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku nie wniesienia opłaty za obiady w wyznaczonym terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą ulegają zmianie zasady odwoływania obiadów:

  1. W przypadku nieobecności ucznia szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

  2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

  Marzena Dąbrowska

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr81

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć