• Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Biblioteczka dla rodziców - książki dostepne w bibliotece szkolnej

  Irena Czajkowska, Kazimierz Herda - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole
  Elżbieta Chromiec - Dziecko wobec obcości kulturowej
  Cindy J. Christopher - Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie
  Doris Brett - Bajki, które leczą. Część 1 i 2
  Wojciech Brejnak, Kazimierz Jacej Zabłocki - Dysleksja w teorii i praktyce
  Judit Bemis, Amr Barrada - Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki
  Kathryn Geldard, David Geldard - Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny
  Adele Faber, Elaine Mazlish - Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele
  Frances L. Ilg - Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy
  C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer - Przestępczość wsród młodzieży. Rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka
  D. Heyne, S. Rollings - Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje
  Jane M. Healey - Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworecznych
  Erika Meyer-Glitza - Zaczarowany róg Kamila. Terapeutyczne opowiadania na dobranoc
  Erika Meyer-Glitza - Wiadomość od taty.Terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach
  Erika Meyer-Glitza - Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą. Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci
  Erika Meyer-Glitza - Jakub Pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywajacych lęki
  Robert Mac Kenzie - Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? dzieciom od 2 do 16 lat. jasne reguły pomagają wychowywać
  Josette i Ba Luvmour - Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawyuczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi
  Kevin Steede - 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
  Tomasz Wolańczyk - Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy
  Stanley Shapiro, Karen i Richard Skinulis - 50 sposobów, jak radzic sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach
  Joachim Rumpf - Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat
  Ewa Góralczyk - Choroba dziecka w twoim życiu
  Irena Dudzińska - Dziecko sześcioletnie uczy się czytać
  David Lewis - Jak wychować zdolne dziecko
  Ruth Maxwell - Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców
  Peter D. Rogers, Lea Goldstein - Narkotyki i nastolatki. Zagrożenia, zapobieganie, leczenie
  David J. Wilmes - Nie!!! alkoholowi i narkotykom
  Timothy Dimoff, Steve Carper - Jak rozpoznać, czy dziecko siega po narkotyki
 • Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  25.04.2008 Obchody Dnia Ziemi w Polsce - plan działań Fundacji Nasza Ziemia

  Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA. Obchody Dnia Ziemi są apolityczne i dobrowolne. Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają się tysiące organizacji społecznych, mediów, samorządów oraz przedstawicieli biznesu. W roku 2008 Dzień Ziemi świętuje już ponad 200 mln osób w przeszło 140 krajach! W tym roku Dzień Ziemi w Polsce Fundacja Nasza Ziemia poświęca różnorodnym aspektom ochrony środowiska. Z okazji Dnia Ziemi w kwietniu i maju Fundacja Nasza Ziemia przygotowała szereg ekologicznych akcji:

  10, 16, 22 i 26 kwietnia 2008 roku. Partnerski Program Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga i Fundacji Nasza Ziemia, pt. - "Więcej drzew dzięki Tobie". W jego ramach wiosną 2008 roku na obrzeżach Warszawy, min. przy ruchliwych trasach krajowych, zostaną posadzone drzewa, które są naturalnym filtrem powietrza. Ich obecność w tym miejscu jest szczególnie ważna dla stolicy. W następnych latach planowane jest zalesianie terenów, które dotknięte są problemem zaniku "zielonych korytarzy" (szlaków migracji zwierząt i roślin) pod nadzorem i zgodnie z planem zalesień, i odtwarzania przyjętym przez Lasy Państwowe. W imieniu każdego Klienta, który zdecyduje się na Wyciąg Online, Citi Handlowy posadzi jedno drzewo. W wiosennej akcji sadzenia drzew wezmą udział 4 placówki oświatowe z Warszawy oraz pracownicy i Klienci Citi Handlowy. Młodzież i wolontariusze będą brali udział w akcjach zalesiania, a także wezmą udział w cyklu warsztatów podnoszących wiedzę na temat roli lasu dla środowiska, gospodarki i ochrony klimatu.

  Plan wydarzeń w ramach programu:
  · 10 kwietnia: udział wezmą SP nr 275 (ul. Hieronima) oraz VIII Ogród Jordanowski (ul. Suwalska) z Targówka, sadzenie na terenie Obwodu Bemowo-Koło Lasów Miejskich Warszawy;
  · 16 kwietnia: udział weźmie SP im. św. Franciszka (ul. Teresińska) z Mokotowa, sadzenie w tym samym miejscu;
  · 22 kwietnia: udział wezmą SP nr. 81 (ul. Puszczyka) z Ursynowa oraz wolontariusze Citi Handlowy, również w Obwodzie Bemowo-Koło;
  · 26 kwietnia: sadzenie w Obwodzie Bielany-Młociny razem z pracownikami i wolontariuszami Citi Handlowy. Dodatkowe informacje: Marta Szczypek, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 22 622 81 18, marta.szczypek@naszaziemia.pl lub Dominik Dobrowolski, Fundacja Nasza Ziemia. Tel: 0501 535 034, dominik@naszaziemia.pl.

  Od 18 do 25 kwietnia 2008 roku. Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzi leczenie wybranych drzew kasztanowca w Gdańsku i Nysie. Zabiegom ochronnym na Pomorzu będzie towarzyszyła promocja nowej broszury Programu „Pomóżmy kasztanowcom”. Dodatkowe informacje: Magda Lipiec, Fundacja Nasza Ziemia. Tel. 502 358 536, koordynator@pomozmykasztanowcom.pl
 • KLASY SPORTOWE

  DRODZY RODZICE
  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2008/2009 tworzymy w naszej szkole klasy IV (sportowe) :
  -piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców
  -lekkoatletyka.
  Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły (0222-643-60-26). Dalsze informacje o tworzącej się klasie sportowej będą podawane na naszej stronie internetowej. Informacje o zebraniu z Rodzicami będą podane w późniejszym terminie.

  CELE I ZADANIA:

  1. Wyrobienie u uczniów potrzeby stałego, samodzielnego
  działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności
  fizycznej.
  2. Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej.
  3. Przygotowanie uczniów do czynnego wypoczynku dla zachowania
  zdrowia fizycznego i psychicznego.
  4. Osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności motorycznej.
  5. Osiągnięcie poziomu sprawności technicznej i umiejętności
  w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające
  udział w zawodach sportowych i osiąganie dobrych wyników
  sportowych.

  W obecnym kształcie klasa liczy 20 uczniów tj. 10 dziewcząt i 10 chłopców.

  WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I PIŁKA NOZNA CHŁOPCÓW ORAZ LEKKOATLETYKA.

  Wyniki badań lekarskich kwalifikujących ucznia do grupy dyspanseryjnej A.
  1. Chęć zaspokojenia przez ucznia większej potrzeby ruchowej.
  2. Odpowiedni poziom cech motorycznych badany indeksem
  sprawności fizycznej.
  3. Wyniki ucznia w nauce- nie mogą to być uczniowie,
  którym nauka sprawia kłopoty.
  4. Zgoda rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej
  i udział w zawodach sportowych.  ZAJĘCIA W KLASIE SPORTOWEJ

  Zajęcia odbywają się w blokach 2 – godzinnych w wymiarze 10 godz. lekcyjnych tygodniowo i obejmują takie dyscypliny sportowe jak:

  1. lekkaatletyka
  2. gimnastyka
  3. gry zespołowe ( mini piłka koszykowa, siatkowa, nożna )
  4. pływanie
  5. atletyka terenowa
  6. elementy palanta
  7. gry i zabawy
  8. rytm, muzyka, taniec
  9. unihokej
  10. zajęcia według potrzeb i zainteresowań uczniów - rekreacja

  TREŚCI NAUCZANIA

  1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące
  rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego,
  nerwowego.
  2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji
  wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
  3. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne oraz skoki.
  4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych,
  konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych,
  tańców, pływania oraz wybranych sportów zimowych.
  5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające
  zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
  6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę
  o zdrowie.
  7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
  8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
  9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier,
  zabaw, form turystycznych i sportowych.

  OSIĄGNIĘCIA

  Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach
  sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad
  (np. zasada "czystej gry" w sporcie).
 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice!

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/737/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku, opłaty za obiady będą zbierane z góry, w terminach ustalonych przez szkołę, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

  W przypadku nie wniesienia opłaty za obiady w wyznaczonym terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.

  Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą ulegają zmianie zasady odwoływania obiadów:

  1. W przypadku nieobecności ucznia szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

  2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

  Marzena Dąbrowska

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr81

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć