Aktualności

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  8 maja 2018

  PROPOZYCJE OCEN, ZAGROŻENIA

   

  Klasa

  Sala

  Wychowawca

  godzina

   

   

   

   

        0A

  7

  Marzena Galbarczyk

  17.00

        1A

  8

  Joanna Kuchta

  17.00

        1B

  8

  Magdalena Żanowska

  18.00

        2A

  3

  Alicja Kozik

  17.00  

   

        3A

  1

  Bożena Kołacz

  18.00

        3B

  4

  Izabela Grzelak

  18.00

        3C

  4

  Agnieszka Sawicka

  17.00

        3D

  1

  Izabela Maciejewska

  17.00

       

   

        4A

  s. 10

  Hanna Studzińska

  17.00

        4B

  s. 6

  Katarzyna Oleniak

  17.00

        4C

  s. 9

  Monika Urban

  17.00

        5A

  10A

  Ewa Cieśla

  17.00

        5B

  4A

  Elżbieta Wojda

  17.00

        5C

  11

  Barbara Zielińska

  17.00

        6A

  20

  Anna Paprocka

  17.00

        6B

  5

  Maria Błaszkowska

  17.00

        7A

  2

  Wanda Skrzypczyk

  17.00

         7B

  9

  Dorota Wolanin - Łubkowska

  18.00

   

   

   

   

  Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, oczekują na Rodziców w pokoju nauczycielskim (przy forum).

   

 • WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

  Wszystkie informacje dotyczące akcji "Wielka Zbiórka Książek"

  są dostępne w LIBRUSIE.

  Zapraszamy do udziału.WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK - Obrazek 1

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ W DNIU 10.04.2018

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ W DNIU 10.04.2018

  15.00 - 17.00 -  dyżur pedagoga i psychologa (gabinet pedagoga)
  17.00 - klasa 0a - spotkanie z wychowawcą w sali 7

  17.00 - klasy 4a, 4b, 4c - pogadanka eksperta z dziedziny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (świetlica) - omówienie programu edukacyjnego skierowanego do uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej poprzedzająca  zajęcia z uczniami

  18.00 - klasa 7a, 7b  - spotkanie z dyrekcją i nauczycielami (w świetlicy)

  17.00 - 18.30 -  spotkania indywidualne z nauczycielami (z nauczycielami uczącymi w klasach siódmych do 18.00)


  Sala 5
  Błaszkowska Maria - język polski
  Cieśla Ewa - język polski, język niemiecki (do 18.00)
  Skrzypczyk Wanda - język polski (do 18.00)

  Zielińska Agnieszka - biologia, przyroda (do 18.00)

  Sala 6
  Pełnia - Iwanicka Ewa - przyroda, matematyka
  Smolińska Karolina - muzyka
  Wojda Elżbieta - matematyka(do 18.00)
  Szafrańki Jerzy - fizyka(do 18.00)

  Sala 9
  Czyż Adam - język hiszpański(do 18.00)
  Mroczyk Katarzyna - język angielski
  Studzińska Hanna - język angielski

  Sala 10
  Bugajewska Magdalena - religia
  Okła Wioletta - religia
  Urban Monika - język angielski(do 18.00)

  Sala 10a
  Kapera Maciej - wychowanie fizyczne
  Kempa Adam - wychowanie fizyczne
  Nowakowska Elżbieta - wychowanie fizyczne
  Szeląg Tomasz - wychowanie fizyczne

  Sala 11
  Dziwirek Aleksandra - matematyka, informatyka
  Wolanin -Łubkowska Dorota - język angielski, plastyka(do 18.00)
  Zielińska Barbara - technika, informatyka

  Sala 12a
  Sadowska - Martyka  Anneta - język angielski

  Sala 20
  Paprocka Anna - historia (do 18.00)
  Pełnia - Iwanicka Beata - chemia(do 18.00)
  Sitkiewicz Alicja - geografia (do 18.00)


  W klasach  1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d - spotkania odbywają się według harmonogramów podanych przez wychowawców.

 • DYSKOTEKA

  Szanowni Państwo,

   informujemy, że 12 kwietnia od godziny 18.00 do godziny 20.00 odbędzie się  dyskoteka dla uczniów klas 4 - 7.

  Organizatorem dyskoteki jest Rada Rodziców.

  Z poważaniem

  Dyrekcja

 •  Dyrektor SP 81 informuje, że w roku szkolnym 2017/18 uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w następujące dni wiosennej przerwy świątecznej:

  - 29.03.2018 (czwartek) w godzinach od 7.00 do 17.00

  - 30.03.2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

  - 03.04.2018 (wtorek) w godzinach od 7.00 do 17.00

   

  Deklaracje dotyczące wiosennej przerwy świątecznej  znajdują się na stronie szkoły (poniżej) i w sekretariacie.

   

  Rodzice samodzielnie pobierają karty i wypełnione składają w sekretariacie  do 26.03.2018 r.

   

   

  deklaracja.docx

   

   

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE

  Dyrekcja szkoły zaprasza Rodziców dzieci sześcioletnich na spotkanie informacyjne,

  które odbędzie się 6 marca 2018 roku o godzinie 18.30 na forum szkoły.

 • REKRUTACJA 2018/2019 oraz list Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do rodziców dzieci 6-letnich

 • Ekoliga

      URSYNOWSKA EKOLIGA

      zbiórka makulatury w naszej szkole odbędzie się

  1. 6 marca
  2. 17 kwietnia
  3. 15 maja

  w godzinach 7.00 – 9.00

 • BAL KARNAWAŁOWY KL. 4 - 7

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły informuje, że Społeczna Rada Rodziców podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o odwołaniu balu karnawałowego dla klas 4 - 7 z powodu dużej absencji wśród uczniów.
  W zamian Społeczna Rada Rodziców zobowiązała się zorganizować dyskotekę dla uczniów klas 4 - 7 w kwietniu.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja

 • BAL KARNAWAŁOWY

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Społecznej Rady Rodziców oraz Dyrekcji szkoły zapraszamy wszystkich uczniów na bal karnawałowy, który odbędzie się 8 lutego 2018 r.  w godzinach 14.00 – 16.30 dla klas 0 – 3 oraz  17.30 – 20.00 dla klas 4 – 7.

  Z poważaniem,

  Dyrekcja

 • Nasi uczniowie klas V w tym roku szkolnym biorą udzial w projekcie we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

 • Zima w Mieście

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin placówki    111.pdf

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2018_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Zima w Mieście 2018" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   


   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   


   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia.

  Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

  Dzieci korzystające z Figlowiska pobyt bezplatny.Wypożyczeniae Łyżew 10zł.

     

   


   

  PLAN DNIA AKCJI "Zima  W MIEŚCIE 2018"

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

   

  7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

   

  8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do wyjścia.

   

  9.00-12.00  - Zajęcia planowane: wycieczki, spacery, zajęcia z instruktorami, wyjścia na zewnątrz placówki.

   

  12.00-13.30 - Obiad, relaks po obiedzie.

   

  13.30-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw, wyjścia do kręgielni.

   

  16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.

   

   


   

  UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 26 stycznia 2018 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

                                       Listy dzieci :

   

  lista_zima_2.doc

   

   

  Program dziennych wyjść:

   

                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 15 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.30

  Dom Sztuki ,,Kolory Maroka’’

   

  Grupa 2

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 4

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

   

  Gry planszowe

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 9

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Basen

   

   

   

                          Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 16 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 2

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 6

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

  Gry planszowe

   

   

  Grupa 9

   

  Ogrody Muzyczne

  11.30-12.30

   

   

  Grupa 10

   

  Zajęcia plastyczne -

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

                             Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 17 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 2

   

   

  1.00 – 12.00

  Karate

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ ul. Hirszfelda

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ ul. Hirszfelda

   

   

  Grupa 9

   

  Zajęcia plastyczne -

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

                               Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 18 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 3

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,,Paddington 2’’

   

  Grupa 8

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

                              Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 19 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 2

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

   

  Zajęcia komputerowe –

  ,,Bezpieczeństwo w sieci’’

   

  Grupa 4

   

   

   

  Zajęcia plastyczne –

  ,,Bezpieczne zabawy zimowe’’

   

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 9

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 10

   

  11.00 – 12.00

  Karate

   

   

                            Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 22 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 4

   

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.30

  Dom Sztuki ,, Kolory Maroka’’

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 11.00

  Ogrody Muzyczne

   

   

  Grupa 7

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 8

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

  Grupa 9

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

                              Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 23 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 2

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 4

   

   

   

  11.30 – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 6

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

   

  Grupa 7

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 9

   

  11.30 – 12.30

  Ogrody muzyczne

   

  Grupa 10

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

   

                            Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 24 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  10.00 – 11.00

  Straż Miejska

   

  Grupa 2

   

   

  13.30 – 14.15

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 3

   

   

  14.15 – 15.00

  ,,Noworoczne anioły’’ – zajęcia z witrażu

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 5

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 6

   

   

  14.00 – 15.00

  Kręgle

   

  Grupa 7

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

                              Straż  Miejska

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

                           Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 25 stycznia  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  9.45 – 11.15

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 3

   

   

  10.00 – 11.30

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 12.00

  Multikino ,, Fernando’’

   

  Grupa 5

   

   

  10.15 – 12.00

  Muzeum Narodowe

   

  Grupa 6

   

   

  10.15 – 12.00

  Muzeum Narodowe

   

  Grupa 7

   

   

  11.30 -  – 13.00

  Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 12.00

  Multikino film pt.,,Fernando’’

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 12.00

  Multikino film pt.,,Fernando’’

   

   

   

                             Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 26 stycznia  2018 roku

   

   

   

   

  "Feryjne otwarte spotkania artystyczne" :(25 miejsc ) godz.13.00-16.00   - prosimy o zapisy dla dzieci chętnych ze wszystkich grup.

   

   

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   

  9.00 – 12.00

  ZOO

   

  Grupa 2

   

   

  10.00 – 11.00

  Basen

   

  Grupa 3

   

  11.15-12.15

  Dom Spotkań z  Historią

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Hawajska

   

  Grupa 5

   

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 6

   

   

  10.00 – 12.00

  Hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

  Zajęcia komputerowe ,,Bezpieczeństwo w sieci’’

   

  Grupa 8

   

   

  11.00 – 12.00

  Hala sportowa ul Hawajska

   

  Grupa 9

   

  10.00 – 11.00

  Łyżwy

   

  Grupa 10

   

  10.00 – 11.00

  Basen ul. Koncertowa

   

   

   

 • KOMUNIKAT DYREKTORA - ZIMA W MIEŚCIE

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że 8 grudnia kończa się zapisy na program "Zima w mieście 2018"

   

  karta_kwalifikacyjna.pdf

  dodatkowa_informacja.pdf

  info_na_strone_-_Zima_w_Miescie_2018(1).doc

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY - UBEZPIECZENIA

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczenie uczniów  w Szkole Podstawowej  nr  81 oferują dwie firmy:

  • STU ERGO HESTIA S.A. (poprzez brokera Gestum Broker sp. z o.o.) – informacje na stronie internetowej Społecznej Rady Rodziców

  oraz

  • COMPENSA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – firma ubezpieczająca naszych uczniów od 15 lat.

  Proponowany zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń na rok szkolny 2017/2018 są dostępne na stronie szkoły: sp81waw.edupage.org

   

  Rodziców, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty COMPENSY, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 48,00 zł na ręce skarbnika klasowego do 27.09.2017.

  KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY - UBEZPIECZENIA - Obrazek 1

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Dyrekcja Szkoły oraz Rada Pedagogiczna informują, że umieszczenie pisma Rady Pedagogicznej w czerwcu na stronie internetowej szkoły  oraz w LIBRUSIE wraz z informacją wyjaśniającą powód, dla którego umieściliśmy pismo dopiero w czerwcu nie miało na celu naruszenia dobrego imienia pana Marka Królikowskiego.

  Chcieliśmy podkreślić, że bardzo ważna jest dobra atmosfera sprzyjająca budowaniu dobrych relacji między  Radą Pedagogiczną a Społeczną Radą Rodziców dla dobra dzieci.

 • LATO W MIEŚCIE

  Informacje.docx

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2017_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.docx

   

  Ze względu na ochronę danych osobowych list grup nie zamieszczamy na stronie internetowej szkoly. Wywieszone listy znajdują się na tablicy przy programie ,,Lata w Mieście".

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup
  w dniach 26 czerwca  - 14 lipca 2017 roku.

   

  *zastrzegamy sobie możliwość zmiany zajęć*

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 27 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 2

   

                10.00- 11.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

              11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 4

   

   

   

               10.00 – 11.00

       Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

   

  Grupa 5

   

              

              11.00-12.00

         Paso - szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 11.00

        Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

            11.45 – 12.30

     Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 8

   

   

           11.45 – 12.30

       Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 28 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 2

   

                10.00- 11.00

        Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

              10.00 – 11.00

         Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.00 – 12.00  

       Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

   

  Grupa 5

   

              

              10.00-12.00

         Muzeum Narodowe

   

  Grupa 6

   

     

              11.00 – 12.00

          Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

   

  Grupa 8

   

   

           10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

   

   

     

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 29 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

     Hala Sportowa ul. Pileckiego

     

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

      Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

            11.00 – 12.00

         Hala Sportowa ul. Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 12.00  

       Muzeum Narodowe Al. Jerozolimskie

   

  Grupa 5

   

              

              10.00-11.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 6

   

     

              11.00 – 12.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

      

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 12.30

     Warsztaty plastyczne / Rzeźba

   

  Grupa 8

   

   

           10.00 – 12.30

     Rzeźba / warsztaty plastyczne

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 30 czerwca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

      Wycieczka do ZOO

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

   Wycieczka do ZOO

   

  Grupa 3

   

            10.00 – 12.00

      Łazienki Królewskie 

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.00

       Basen ul. Koncertowa

   

  Grupa 5

   

              

              14.00-15.00

     Kręgle ul. Pileckiego

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 12.00

     Łazienki Królewskie

      

   

  Grupa 7

   

   

            10.00 – 11.00

     Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

   

           11.00 – 12.00

    Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 3 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

    Hala Sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

            11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Derenoiwa

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.30

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 5

   

              

             11.00 – 12.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego     

    

   

  Grupa 6

   

     

            14.00 – 15.00

                 Kręgle

   

  Grupa 7

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 8

   

             11.00 – 12.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na ściance wspinaczkowej/ Gry planszowe

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 4 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

             

                10.00 – 11.00

   

         Rzeźba ul.Amundsena

   

  Grupa 2

   

            

                 10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 3

   

           

          11.45 – 12.30

      Rzeźba ul.Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.00 – 12.00

           Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 5

   

              

              11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa

   

  Grupa 6

   

     

              11.45 – 12.30

             Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

   

              10.00 – 11.00

            Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

           

             10.00 – 11.00

        Paso – szkoła tańca

           

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 5 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

            Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 3

   

               10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 5

   

              

             10.00 – 11.00

                    Basen

    

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 12.00

    Multikino film pt. ,,Trolle’’

   

  Grupa 7

   

   

              12.00 – 13.00

                   Kręgle

   

  Grupa 8

   

   

              11.00 – 12.00

      Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 6 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

            Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

          Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

               10.00 – 11.00

                  Basen

   

  Grupa 4

   

   

   

              11.45 – 12.30

       Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

              

               11.45 – 12.30

       Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 6

   

     

              10.00 – 11.00

          Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 7

   

   

                    10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa

   

   

  Grupa 8

   

   

              11.00 – 12.00

         Paso – szkoła tańca ul.Koncertowa  

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 7 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               14.00 – 15.00

                Kręgle

   

  Grupa 2

   

              10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

               11.00 – 12.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

   

              10.00 – 11.00

                   Basen

   

   

  Grupa 5

   

              

                 10.00 – 11.00

          Hala Sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 6

   

                  10.00 – 12.00

  "Zostań nadwornym artystą"Łazienki Królewskie

  Pałac Myśliwiecki

   

  Grupa 7

   

   

                    10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej   

   

   

  Grupa 8

   

                    10.00 – 12.00

           Muzeum Narodowe

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 10 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

               10.00 – 11.00

                     Basen

   

  Grupa 2

   

              

              10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 3

   

         

              11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

   

  Grupa 4

   

   

   

                

             14.00-15.00   

  Kręgle 

   

   

  Grupa 5

   

              

                 11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa       

   

  Grupa 6

   

                   10.00 – 11.30

    UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego           

   

   

  Grupa 7

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa      

              

   

  Grupa 8

   

                  

                  10.00 – 12.00

               Basen

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 11 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

              

                10.00 – 11.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

       

   

  Grupa 2

   

              

              10.00 – 11.00

       Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

         

              11. 45 – 12.30

      Plastyka ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

   

                11.45 – 12.30

         Rzeźba ul. Amundsena

   

   

  Grupa 5

   

              

                 10.00 – 11.00

                     Basen       

   

  Grupa 6

   

                            

                  11.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa

      

   

  Grupa 7

   

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 8

   

                  

                  10.00 – 12.00

           Łazienki Królewskie

  "Na tropie śladów" 

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 12 lipca 2017 roku

   

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

                10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’     

   

  Grupa 2

   

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 3

   

                  11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa

   

  Grupa 4

   

   

                 

                 10.00 – 12.00

      Paso – szkoła tańca ul. Koncertowa/Ściana wspinaczkowa 15/

   

  Grupa 5

   

              

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

  Grupa 6

   

                            

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

     

   

  Grupa 7

   

                10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

  Grupa 8

   

                                

                     10.00 – 12.00

  Multikino – film pt.,, Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra’’    

   

   

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

           

   

   

                            

     

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 13 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

                     11.00 – 12.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa     

   

  Grupa 2

   

                10.00 – 11.00

          Rzeźba ul. Amundsena

   

  Grupa 3

   

                  10.00 – 11.00

                     ,, Bajki i legendy starej Warszawy"

   

  Grupa 4

   

   

                  10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego/  

     ,, Bajki i legendy starej Warszawy"

   

   

  Grupa 5

   

              

                10.00 – 12.00

         Mistrz Ignacy, stara waga...co jeszcze  kryje się w Ujazdowie?"

   

  Grupa 6

   

                

                10.00 – 11.00

          Hala sportowa ul. Dereniowa    

   

  Grupa 7

   

                                             11.45-12.30

  Rzeżba

         

   

   

  Grupa 8

   

                                

                Mistrz Ignacy, stara waga...co jeszcze  kryje się w Ujazdowie?"

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 14 lipca 2017 roku

   

  Grupa

   

   

                Zajęcia

   

  Grupa 1

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 2

   

             10.00 – 11.00

       UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 3

   

                  11.00 – 12.00

      UCSiR – hala sportowa ul. Pileckiego

   

  Grupa 4

   

   

            10.00 – 11.00

  ,,Ściana Południowa’’ – zajęcia na           ściance wspinaczkowej

   

  Grupa 5

   

                

               10.00 – 11.00

                      Basen

   

  Grupa 6

   

                

                14.00 – 15.00

                    Kręgle

   

  Grupa 7

   

               

                10.00 – 12.00

            Łazienki Królewski

   

  Grupa 8

   

                                

              10.00 – 11.00

  Hala sportowa ul. Dereniowa

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć